Диабет и зрение лечение. Медицински център "Пентаграм" 2019-03-19 02:28

79 visitors think this article is helpful. 79 votes in total.

Медицински център "Пентаграм"

Диабет и зрение лечение

Медицински център Пентаграм ще Ви бъде полезен при късогледство и далекогледство, ако. Захарен диабет (Зх Д) от II-ри тип е хронично заболяване, обусловено от спад на възприемчивостта на клетките към инсулина. От него следва нарушаване на въглехидратния обмен и нарастване на количеството глюкоза, транспортираща се от кръвния поток. Проявлението му се движи от 1.5-3% от човечеството, нараствайки в индустриалните страни до 5-6%. Като правило по-често заболяват от Зх Д тип II хората, преминали 45-48-годишна възраст. Това се приравнява към около 200 милиона диабетици, като при това почти 90% от тях страдат от тип II. Най-голям процент с тази диагноза се наблюдава сред лицата с наднормени килограми. Точната причина за загубата на чувствителност към хормона и досега не е установена. При тези с умерено напълняване честота на Зх Д се увеличава 4 пъти, а у тези с изразено затлъстяване – над 30 пъти. Нови изследвания доказват, че водещо значение има промяната на количеството и чувствителността на рецепторите, които притежават клетките, към този хормон. Зх Д от II-я тип се определя, когато клетките не реагират на хормона инсулин по съответстващия начин. Но защо и най-вече как се стига до това положение, медицината не знае. , са с тип II, рискът да се разболее и тяхното дете в някой момент от живота му се изчислява на 100%. Това състояние се именува „инсулинова резистентност“ или намалена възприемчивост. Обаче условията, които съдействат на това изменение, са добре известни. Ако е болен единият родител – 50%, ако са заболели сестра/ брат – 25%. Но въпреки това досега не е доказан генетичен фактор за наследяване на това заболяване. Диагностиката на диабета обичайно не затруднява специалистите, тъй като често пациентите стигат до тях късно, в утежнено състояние. В този момент симптомите са дотолкова изразени, че няма как да се разчетат грешно. Нерядко диабетикът бива транспортиран от линейка на Бърза помощ, бидейки в безсъзнание, в диабетична кома. Причината е, че тип II не проявява ясна симптоматика и прогресира много бавно. Изброените симптоми не се появяват в пълен комплект. Обичайно пациентът чувства глад и жажда, пие повече и по-често уринира. Има някаква незначителна сухота в устната кухина, появяват му се гнойни образувания, случва се да има проблем със зъбите, но му е трудно да свърже в едно всички – при това не особено силни, проявления. Зх Д тип II-ри е патология, която намалява способността за упражняване на труд и изисква специални грижи за поддържане на страдащия в добро състояние. Затова самото поставяне на диагнозата предполага удостоверяване на снижено ниво на трудоспособност. Процентът обаче зависи от сериозността на състоянието, от изискваното лечение, от възрастта и др.фактори. Така например се дават 10%, ако Зх Д се контролира с хранителен режим и перорални медикаменти, от 30 до 50% отразяват наличието на усложнения, 50% се дава на деца. Диабетиците с ТЕЛК получават финансово обезщетение, защита от уволнение, по-дълъг годишен отпуск, облекчения при данъците, безплатни винетки и други. Обхватът и размерът са в зависимост от конкретния случай. Хипертонията е дотолкова високо артериално налягане, при което лечебните мероприятия оказват на пациента ползи, които са малко над нежеланите ефекти. При диабет от двата типа пределната граница е 130/85. При превишение на тези стойности, са нужни мерки за понижението му. В същото време високото налягане не е толкова сложно да се държи в норма, ако измененията в бъбреците не са напреднали прекалено много. При тип II обаче хипертонията се развива малко по-рано от нарушенията в обмена на въглехидратите и на самия диабет. Тя е един от елементите на метаболитния синдром, който се явява предшественик на Зх Д тип II. Хиперинсулинемията е прекомерно концентриране на инсулина, постъпващ в кръвния поток. Тя възниква в резултат от инсулиновата резистентност. жлеза й се налага да изработва извънредно високо количество инсулин, тя усилено се износва. Когато с годините тя представа да се справя, захарите в кръвта се повишават и възниква Зх Д тип II. При Зх Д се нарушава естественият денонощен ритъм на колебание на артериалното налягане. В норма налягането е 10-20% по-ниско в утренните часове и през нощта, докато се спи. Зх Д води до това, че у много хипертоници нощното налягане не се снижава. Нещо повече – съчетанието на двете диагнози често е причина за вдигане на налягането над нивото му през деня. Вследствие от това се нарушава способността на съдовете да регулират своя тонус. Изводът е, че при комбинация на двете диагнози е потребно да се правят не само разови мерения на кръвното, но и 24-часов мониторинг. Той се провежда със специален уред и помага да се коригират лекарствата, които се дават за контрол върху налягането. Съчетанието на хипертония и Зх Д създава много висока заплаха от сърдечно-съдови усложнения. Заради това се препоръчва снижаване до 140/90 в първите четири седмици. Ако пациентът добре реагира на избраните лекарства, в последващите седмици той ще се постарае да снизи стойностите до 130/80. Ако не ги понася добре, се забавя процесът и той се дели на няколко етапа. На всеки етап налягането се снижава с 10-15% за период от 3-4 седмици, а когато пациентът се адаптира, дозата лекарство се вдига. Прогнозата за продължителност на живота при страдащите от Зх Д тип II зависи от степента на контрол върху страданието, както и от пола, възрастта и получилите се усложнения. Например очакваната продължителност при 55-годишна пушачка с 5-годишен срок на диабет и 180 кръвно налягане, с ниво на холестерин 8 и Hb A1c 10% се изчислява на 13 години. Такива съществуват към всички големи здравни заведения в страната. При мъж на същата възраст, но непушач, с налягане 120, холестерин – 4 и Hb A1c 6% се изчислява на 22 години. Към Медицинския университет в столицата съществува специализирана болница на името на академик Иван Пенчев, в която е обособена клиника по диабетология. Ако ниско-въглехидратният режим не понижи захарите в кръвния поток в достатъчна степен, се превключва на второ ниво. Ако и то не компенсира в пълна степен диабета, се минава на трето, тоест се добавят и медикаменти. Инсулин се предвижда само на последно ниво и то толкова, колкото да доведе количеството захари в норма. При това старателно се продължава с контрола върху приеманите въглехидрати. Ако диабетикът прилежно съблюдава правилно хранене и спортува с удоволствие, то обичайно са нужни неголеми дози инсулин. В групата влизат препарати, чийто способ на действие е различен и е безпредметно да се обединят. Това са две групи с инкретинова активност и хапчета глюкобай (акарбоза), които блокират всмукването на глюкоза в храносмилателния тракт. Те често предизвикват разстройване на храносмилането и главното – няма никакъв смисъл от тях, ако не се съблюдава нисък въглехидратен прием. Метформин е въведен в клиничната практика за лечение за Зх Д тип II през 1957 г в Европа и 1995 г в САЩ. Към днешния момент то е най-назначаваното орално захароснижаващо средство в почти всички страни. Твърдо е установено, че метформин не влияе на секрецията на инсулин, а оказва екстрапанкреатично действие. Основният механизъм на активността на метфомин е насочен към преодоляване на резистентността на периферните тъкани към инсулина, като особено това касае мускулните и чернодробните тъкани. Той повишава пропускливостта на плазмените мембрани, докато снижаването на тази функция предизвиква усложнения. Лечението с метформин следва да започне незабавно от момента на установяване на диагнозата, комбинирано с мерки по промяна на ежедневните навици. Когато не се постига целевото количество на глюкозата, обикновено е свързано със следните фактори: Редица нарочни изследвания обаче на доказали, че терапията с метформин се свързва с най-малък риск от развиване на рак. Усъвършенстваните препарати на основата на метформин са разработени на базата на продължително освобождаване на активната съставка. При тях усвояването не се променя в зависимост от приемането на храна, не се наблюдава акумулиране при многократен прием. Един от тези препарати – Глюкофаж Лонг (който засега не се продава в България), се приема еднократно по време на закуска, заедно с храната. Препаратът е подходящ както за монотерапия, така и за съчетаване с други медикаменти. В някои страни препаратът се продава в разфасовки по 500, 750 и 1000 мг, в други – само по 500 мг. Клиничните изследвания върху този тип лекарства продължават. Новите лекарства против диабет са инхибиторите на ензима дипептидил пептидаза 4 и рецепторни антагонисти на глюкагоно-подобния пептид-1. Теоретично, те са предназначени за снижение на количеството захари в кръвта след храна при Зх Д тип II. На практика обаче оказват в пъти по-слабо възействие върху захарите в сравнение с метформин. Инхибиторите на ензима дипептидил пептидаза 4 – Галвус, Янувия и Онглиза, по снижение на захарите след храна при Зх Д тип II имат възможността да допълнят действието на метформин. Едно от тези средства може да се приложи в качеството на трето лекарство, ако метформин плюс пиоглитазон помагат недостатъчно. Самите медикаменти стимулират секрецията на инсулин и снижават тази на глюкагон, което в комбинация води до снижаване на количеството глюкоза в кръвния поток. Тяхно преимущество е, че се понасят прилично и има сравнително нисък риск да се стигне до прекалено ниски нива – хипогликемия. Другото голямо преимущество е, че не се отразяват върху теглото. Рецепторните антагонисти на глюкагоно-подобния пептид-1 – препаратите Виктоза и Байета, са интересни не с това, че малко снижават захарите, а с това, че добре спомагат за контролиране на апетита, особено Виктоза. Това са действени способи за лечение на зависимости от хранителни въглехидрати. Когато те се комбинират с ниско-въглехидратен режим, болните много по-малко страдат от пристъпи на глад до прояви на лакомия и преяждане. Причината е, че ускоряват настъпването на усещането за ситост. Благодарение на това контролирането на диабета сериозно се подобрява. При всички ендокринни заболявания храненето има два приложими аспекта: Клиничното проявление на диабета е свързано с пълния или частичен недостиг на инсулин, така че при него лошо се усвояват различни хранителни компоненти, преди всичко глюкоза. Хранит.добавки и фитотерапията се ползват за поддръжка на оптимално ниво на глюкоза в кръвния поток, за повишение на секретиращата активност на β-клетките на задстом. жлеза и за баланс на обменните активности в тъканите. Вместо захар се въвеждат в менюто синтетични заместители. Най-подходящо е да се заложи на натурални изделия от растителен произход като Стевия. Регулярното й ползване снижава съдържанието на глюкоза и холестерин, усъвършенства действието на черния дроб и на задстомашната жлеза. Положително влияние на количеството на глюкозата оказват добавки с влакнеста структура, което бавно се движи през червата и създава усещане за ситост, свързва се с глюкозата и предотвратява образуването на полизахариди. На първо място – цинк, нужен за дейността на антиоксидантните ферменти. Той влияе положително на функцията на задстомашната жлеза и участва в синтезирането на инсулин. Подобен ефект осигурява друг важен микроелемент – хром. Към момента на фармацевтичния пазар са пуснати внушително количество добавки на основата на растения с хипогликемична активност. Те включват в себе си екстракти от листа и филизи на боровинки, ягоди, горска ягода, зелен фасул, дафинов лист, коприва и други. Проведени изследвания са доказали ефекта върху намаляване на съдържанието на захари в кръвта на екстрактите от лук, чесън, корен женшен, елеутерокок и и прочее. Сред екзотичните растения в този списък за отбелязване са Гимнема Силвестър и Камбоджанска гарциния. Екстрактите им намаляват потребността на организма от глюкоза и потискат нейното резорбиране в червата. Научните разработки са показали, че активното вещество на Гимнема Силвестър способства за възстановяването на активността на секреторния апарат на задстомашната жлеза. Добри резултати у болните от Зх Д са получени с приема на люцерна. Това растение е известно със своите антибактериални, имуномодулиращи и ранозаздравяващи свойство. Затова то е особено актуално при развиването на такива съпътстващи патологии като диабетно стъпало. Освен това алкалидите в люцерната намаляват захарите в кръвта, а влакната й имат абсорбиращи свойства. За профилактика и за изцеляването на диабетни ангиопатии и полиневропатии, поразяващи не само долните крайници, но и вътрешните органи, е от полза да се прилагат ангиопротекторни добавки: екстракти от растения като гинко билоба, грозде – семки, готу кола. Голямо значение имат добавките с антиоксидантна активност като биофлавоноидите, Е и С-витамините. Голямо значение имат добавките с антиоксидантна активност като биофлавоноидите, Е и С-витамините. Положително влияние върху обменните процеси оказват аминокиселините, преди всичко L-глутамина, аланина и карнитина. От гледна точка на оптимизацията на обмена на веществата при всички ендокринни патологии, в това число и диабет, е полезен приемът на В-витамините, които са въвлечени в механизма на регулация на метаболитните процеси. Освен това те оказват позитивно влияние върху централната и периферната нервни системи. Комплексната корекция на Зх Д е невъзможна без укрепването на имунната система. В този контекст диетолозите препоръчват пчелни продукти, съдържащи цветен прашец и особено – пчелното млечице. Разбира се, те се прилагат при отсъствие на алергичен отговор към този тип продукти. Ефективността на добавките зависи не толкова от техния избор, колкото от правилното им примане – преди или след хранене, сезонност и така нататък. Например за намаляване на усвояването на глюкоза добавките, съдържащи фибри и влакна, се приемат заедно с храната. Най-доброто време за прием на ентеросорбенти е 1- 1,5 ч преди нахранване. Аминокиселинните комплекси се поемат трийсетина минутки преди ядене, а витаминно-минералните се усвояват най-добре, ако се комбинират с ястия, които съдържат минимално белтъчини и мазнини. Въпреки че Зх Д се причислява към нелечимите патологии, народната медицина предлага редица способи за контролиране и забавяне на прогресирането му. На водещата позиция сред всичките средства стои канелата. Синята жлъчка, както още се нарича, има качествата да бъде неотменима част от менюто на диабетиците. Доказано е, че канелата не само стабилизира съдържащата се глюкоза в кръвния поток, но и съществено подобрява състоянието на болния, благодарение на своя неподражаем състав. Всичките й лечебни сили са обусловени от химическия състав – феноли, разни витамини, алдехиди и етерично масло. Пектинът в състава му подобрява обмена на веществата, извежда токсините, снижава холестерина, оздравява микрофлората на червата. Те вземат непосредствено участие в процесите, които стабилизират и поддържат глюкозата в кръвта на нормално ниво. Но най-главното за диабетиците е, че включва инулин – сладък на вкус, без да има захар. Подправката се преобразува в инсулиноподобен агент, свойствата на който уникално вдигат въздействието на инсулина. Полезни свойства: положително действа върху нервната, имунната, сърдечната, съдовата системи. Прилича на кафе, но без кофеин, затова е подходящо при главоболие, повишено налягане, безсъние, неврастении. Съдоразширяващо, противовъзпалително, успокояващо средство. Голямата полза от цикорията е върху телесното тегло – съществен фактор при Зх Д. Веществата му подпомагат бързото насищане, затова се включва в редица формули за снижаване на килограмите. Противопоказания: в зависимост са от дозата, в която се взема. Препоръчваната доза е по чаша на ден, като по-голямо количество вече носи вреди. Полезните свойства на джинджифила при Зх Д се определят от това, че удивителното растение освен 400 плодотворни вещества, съдържа в състава си целият комплекс от незаменими аминокиселини, които постъпват в тялото само с храната. Затова джинджифилът се явява катализатор на всички обменни процеси, подобрявайки усвояването на храната. Сокът от растението снижава „лошия“ холестерин, регулира мазнинните отлагания и директно снижава количеството на захарите в кръвта. В корените му има редица витамини и микроелементи, които са от извънредна важност при Зх Д. Най от полза е да се употребява под формата на свеж сок и чай. Джинджифилът се ползва само от тези, които не приемат захароснижаващи препарати, а успяват да контролират този показател единствено чрез хранителен режим. Съчетанието на лекарства и джинджифил ще усили действието в посока снижаване на количеството на глюкозата и да се стигне до опасно ниски нива – хипогликемия. При предозиране на джинджифил може да се появи гадене, диария, повръщане, алергичен отговор. Десетки растения и естествени продукти имат свойства, подпомагащи контрола на многообразните проявления на Зх Д. Да се взема предвид и това, че корените джинджифил в супермаркетите са обработени с химикали, за да се увеличи трайността им. Действените сред тях са индришето, прополиса, лука, елдата, тученицата, черната боровинка и още, и още. За да се предотврати евентуално токсично въздействие, корените се мият и киснат във вода около час преди употреба. 20 билки и храни-лекове за Зх Д прочетете подробно тук: Задължителен, значим компонент от лечението на Зх Д е храненето и съобразеният със спецификата стил на живот. Джинджифилът понижава артериалното налягане и учестява сърцебиенето, затова не бива да се злоупотребява с него от страна на страдащи от хипертония и сериозни сърдечни болести. В много случаи само съблюдаването на правилно поемане на храни е достатъчно да се държи под контрол дозата на захарите, находящи се в кръвния поток, без ползването на медикаменти. Тъй като той има сгряващи свойства, не се пие при висока температура. Пуснете късчетата в термос и залейте с кипнала вода. Целта на храненето на диабетика е нормализация на обменните процеси. Вземайте половин час преди трите хранения, добавяйки го към традиционен или билков чай. Равномерното постъпление на въглехидрати се явява най-важният фактор. Това е едва ли не най-популярният въпрос, който задават диабетиците. Контролирането му не е стихиен процес, а предмет на внимателно следене на съдържанието на храните и въздържането на вредните от тях. Закуска: Пълнозърнест хляб, запечен с яйце и сирене, чай. Вечеря: Пържола със зеленчуци или риба консерва със салата. Но отговорът зависи от конкретния пациент, състоянието му, предписаните лекарства, доколко добре контролира въглехидратите, които приема. Най-важното условие за приучването към правилно хранене е въвеждането на дневник. Вечеря: Запеканка с моркови и извара или зеленчуци на фурна. Като цяло алкохолът при Зх Д не е табу, но изисква отново сериозно смятане. В него се описват продуктите, поети в течение на деня, тяхната калоричност и количество. Има изследване, чиито предварителни резултати показват, че алкохолът в неголеми количества помага за стабилизиране на нивото на захарите в кръвта. Воденето на дневник само по себе си обучава страдащия как да се храни оптимално, тъй като няма специалист, до който да се допитва във всеки момент. Друга разработка върху свързаността на диабета с алкохола установява, че сред пиещите редовно, патологията се среща с 33–56% по-малко. А от гледна точка на проблемното тегло при диабетиците, не си струва да се избират висококалорични коктейли. Първоначално за съставянето на рамките на храненето помага ендокринолога. За умерена употреба се приема 1 до 2 пъти в деня за мъжете и твърдо 1 доза за жените, а чрезмерната (3–4 пъти) понякога предизвиква вдигане на концентрацията на кръвн. налягане и на триглицеридите (мазнините, които запушват артериите). И да не се забравя, че алкохолът – това са 7 калории на грам и никаква хранителна стойност. Той определя енергийната стойност на храната, необходима на конкретния човек, отчитайки възраст, пол, ниво на физическа активност, тегло и прогресиране на заболяването. Средните норми за възрастни пациенти със Зх Д за денонощие се определят на килограм тегло и са 20-26 ккал/кг за жените и 25-30 ккал/кг за мъжете. Дълго време традиционната медицина вярваше, че кафето е вредна напитка за сърдечно-съдовата с-ма и други органи. За да се подпомогне определянето с точност на дневния калориен прием, диетолозите изпозват термина „хлебна единица“, всяка от които съответства на 12 или 15 г въглехидрати (според различни източници). Обаче то помага на тялото на диабетика да си взаимодейства с инсулина. Когато на пациента е посочено да се храни в рамките на 18 или 26 хлебни е-ци – това е приблизителната потребност на възрастен човек, тогава той брои всички приемани за деня въглехидрати. По същата схема на изчисление се заместват храните. Затова при Зх Д пиенето на кафе е разрешено и дори необходимо. В помощ на диабетиците има готови таблици с превърнати стойности в хлебни единици. Диабетикът избира дали да изяде 30г картофи, 100г масло, 10г хляб или 30 г банани, 60 г плодове като ябълки, сливи, череши, 30 г ядки, 59 г грах или 12 г варени моркови. Съгласно някои нови изследвания кафето забавя възникването на разни възпалителни процеси, усложнения от основната патология. Ето част от подобна класификация: Удобното за пациентът е да знае, че 50 г хляб = 3бр. Диабетикът записва хлебните единици на всички продукти, които обича и присъстват в менюто му. Вечеря: Крем супа от карфиол или пълнозърнести макарони, 100 г ябълка. Забелязано е, че ако предстои операция или следоперативно възстановяване, кафето е най-добрият спътник за справяне с последствията. По този начин ще свикне да съставя дневния си разчет. Зеленото кафе пък съдържа вещества, които катализират разграждането на излишните мастни отлагания. Месата и рибата не съдържат въглехидрати и не се водят на отчет. Освен за контрол върху теглото, напитката помага за снижаване на инсулиновата резистентност. Така нареченото разтворимо кафе за диабетици е на практика безполезен продукт. Знае се, че млечните продукти намаляват риска от развиването на тази патология, а при доказана диагноза работят за по-нисък темп на развой. Тиквичките се нарязват на дълго, потапят се в брашно и се пържат. Тяхното количество за деня е според вкуса и желанието. То се получава от зърна ниско качество, силно обработено е и в него не остава нищо полезно. Количеството, препоръчително в ден е от 300 до 500 г, съобразено и с приема на други видове храни в менюто. : 4 тиквички, 0.5 кг кайма, 1 бр глава лук, 150 г млени домати, подправки на вкус, олио и малко брашно. Половината се нареждат в тава, а отгоре се поставя смес от каймата, лука, доматите, избраните подправки и 350 мл вода. Забранени храни: освен сладките, сериозно се ограничават пикантните, пържените, солените, мазните блюда. Ако диабетикът не брои грамовете въглехидрати, които поглъща, е абсолютно без значение дали е превишил със захар или с мед. Народната медицина комбинира млякото със сода за хляб, които – приемани на гладно, се смятат за лек срещу Зх Д. Плънка: млякото, сиренето, 4 от яйцата, содата и повечето зехтин се объркват. Изпича се на 220градуса, докато изври водата, и се залива с млякото и яйцата, посгъстени с 2-3 лъж.брашно. Според Аюрведа Зх Д е заболяване на извънредно големите желания, жажда, неудовлетвореност. Калории – при ръст от 160-175 см са нужни 1600-2500 ккал на ден в зависимост от физическата активност. Но ако приема захари под лимита, то със сигурност е по-полезно сладостта да е дошла от пчелния продукт, отколкото от рафинирания. Ползите от морковите, плодовете, ядките при Зх Д, може ли да се приема диня и колко, хомеопатични средства, как се отслабва – вижте подробно : Кръвна захар – норма, симптоми и лечение! Той се разглежда като нарушение на водния метаболизъм на тялото, което включва над 20 вида нарушения. Ако диабетикът е със затлъстяване, калориите се намаляват до 10-15 на килограм от конкретното тегло. Необходими пакет кори, 5 яйца, 0.25 кг сирене, половинка кис. Индийската система поставя на водещо място сред лечебните средства куркумата, която е супер полезна в началните фази на патологията. Взаимозаменяемост на храните – важен принцип в режима на диабетика е разнообразието, използването на разни комбинации и нееднотипни продукти. Взема се на прах, по 1-3 г два-три пъти в деня, съчетано със сок от алое. Удобно е да се въведат млечни, зеленчукови, месни и рибни дни. Закуска: Овесена каша без захар или омлет, чай с мляко. В тежки случаи и при дълговременно заболяване се предпочита мумио. Избор на въглехидрати с високо съдържание на фибри Меню, изготвено като пример: Закуска: Черен хляб с извара или овесени ядки. Обед: Супа със зеленчуци и месо, варено месо с кисело зеле, плод. Сред билките най-ценен е гурмар, наричан в Аюрведа „разрушител на захарите“. Обед: Супа от разни зеленчуци, месо с малко картофи, 100 г ябълка. Билката забавя преминаването им към потока на кръвта. Продукт на мъдростта на Аюрведа е съвременното готово изделие Зен Слим Диаб, насочено към събуждане на самостоятелните целителни сили на тялото срещу диабета. Активните компоненти снижават захарите, вдигат възприемчиността към инсулина, нормализират обмена на веществата. За съжаление тази добавка не се продава у нас, но може да се купи отвън, примерно от Русия. Йога предлага разни техники за третиране при Зх Д – освен асани и мудри, също традициите в медитирането и пълното отпускане. Въздействащи са пози Поздравът към слънцето, а също така и ред известни пози като Дете, Павлина, Мост и по-ненатоварващите Триъгълник и Пеперуда. Всички тези положения са в подкрепа на правилния кръвоток и са активни на всички нива. Посочва се режимът, предназначен за телесния тип Кафа. Набляга се на горчивите храни, като се счита, че въобще този вкус е полезен при даденото заболяване и способства за нормализиране на въгехидратния и мазнинния обмен, подобрявайки чернодробната деятелност и тази на задстомашната жлеза. Горчив вкус привнасят билки като алое, куркума, тинтява, катука, маргоза, кисел трън, златен корен, смирна. За снижение на теглото се прилагат черен и червен пипер, джинджифил и други остри подправки. резистентност е свързана със съотношението на мазнините около корема и талията към мускулната маса. Значителна важност се отдава на маслената терапия (широдхара). И наистина, натоварването вдига възприемчивостта на клетките към хормона. Колкото мазнинният слой е по-голям, толкова чувствителността на клетките е по-слаба. Топло сусамово масло се нанася на главата или на челото вечер, минимум два пъти в седмицата. Бърз тест дали се намирате в рисковата група: Измерете обиколката на корема си малко над тазовите кости. Убедете се, че метърът е достатъчно опънат – нито притиска кожата, нито виси свободно. Вие сте в риск, ако: Упражненията оздравяват сърдечно-съдовата с-ма, балансират кръвното и предотвратяват инфаркт. активност е задължителна и при диабетиците в напреднала възраст. Дори и при най-тежко състояние е от полза да се правят поне половинчасови разходки с бърз ход на ден, без това да се приема за съвсем достатъчно.

Next

Прощай, диабет! Все об исцелении от диабета 1 и 2 типа по методу Бориса Жерлыгина - www.stopdiabet.org

Диабет и зрение лечение

Пациентам с диабетом нужно быть особенно внимательными к здоровью своих глаз. Аккуратно следуйте плану лечения диабета. Это поможет вам держать уровень сахара в крови под контролем. Регулярно проверяйте ваше кровяное давление. Раз в полгода проверяйте свое зрение. Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, связанное с нарушением выработки инсулина. Этот гормон отвечает за усвоение клетками глюкозы, основного источника энергии для нашего тела. При инсулинзависимом диабете (I тип) островковые клетки поджелудочной железы практически полностью перестают вырабатывать инсулин, и единственная возможность - вводить этот гормон с помощью инъекций. Это заболевание связано с генетическими или аутоиммунными нарушениями и проявляется обычно уже в детском возрасте. При инсулиннезависимом диабете (II тип) инсулин вырабатывается, но дефектный, его недостаточно для полного усвоения глюкозы. Возникает диабет II типа в основном уже во взрослом возрасте, факторы риска - лишний вес, плохое питание, хронические заболевания, стрессы. Основное лечение в этом случае - строгая диета с ограничением сахара, сахаропонижающие средства, только в тяжелых случаях назначается инсулин. Это, конечно, упрощенное описание причин и способов лечения этого заболевания. Для нас важнее то, что оба типа диабета могут привести к развитию тяжелого осложнения - диабетической ретинопатии. При постоянно повышенном уровне глюкозы в крови, которая в таких случаях становится настоящим ядом, поражается сетчатка глаза. В первую очередь страдают мельчайшие капилляры, которые снабжают ее питательными веществами и кислородом. Сначала появляются небольшие неравномерные утолщения на глазном дне, которые заметны только при специальном обследовании у окулиста. Если сахар остается высоким, происходят разрывы сосудиков и кровоизлияния в глазу. Если ничего не предпринять и на этом этапе, возникает пролиферативная ретинопатия (от слова «пролиферация» - «разрастание») - образование рубцовой ткани, которое может привести к полной слепоте. Единственный способ избежать этого - держать под строгим контролем уровень глюкозы в крови с помощью диеты, сахаропонижающих средств, а если это необходимо - инъекциями инсулина. Сахарный диабет - не единственное «неглазное» заболевание, приводящее к снижению или даже потере зрения. Из- за постоянного повышения артериального давления плотность стенок капилляров увеличивается, затрудняется питание тканей глаза, возникают разрывы сосудиков, отеки. Страдает и зрительный нерв, может развиться его атрофия. Профилактика этих осложнений - поддержание артериального давления (опять же, с помощью диеты и лекарств) и периодические визиты к офтальмологу. • Атеросклероз, при котором в крови повышено содержание липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) и триглицеридов (жиров), капилляры забиваются, в результате чего кровоснабжение и питание сетчатки, зрительного нерва и других тканей глаза сильно нарушаются. Можно с полной уверенностью говорить, что повышенный холестерин вредин не только сердцу, сосудам и головному мозгу, но и зрению. Другие серьезные заболевания, влияющие на глаза, на которые следует обратить внимание и обязательно лечить, - ревматизм, туберкулез, воспаления почек, гепатит, токсоплазмоз, а также венерические заболевания, прежде всего сифилис.

Next

Диабет и зрение | DIABETIS.INFO

Диабет и зрение лечение

Сахарный диабет и заболевания глаз. Нарушения углеводного обмена у пациентов с сахарным. Нарушения углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 1 типа довольно часто вызывают изменения преломляющей способности тканей глаза. В результате высокого уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом может наблюдаться эффект близорукости. На фоне проводимой инсулинотерапии при снижении уровня гликемии, у некоторых людей вместо близорукости возникает дальнозоркость. При сахарном диабете дальнозоркость может развиться до 6,5. Люди, болеющие сахарным диабетом могут воспринимать эффект как близорукости, так и дальнозоркости глаз как значительное снижение зрения. В некоторых случаях теряется способность читать и различать мелкие предметы на близком расстоянии. По истечении некоторого время, на фоне нормализации уровня сахара в крови данные изменения исчезают и зрение восстанавливается. По этой причине офтальмологи рекомендуют подбирать очки по истечению 2-3 месяцев после первичного выявления сахарного диабета. При сахарном диабете 2 типа, как правило, не наблюдаются резкие изменения уровня глюкозы в крови. Для данного типа диабета является характерным постепенное снижение приспособляемости зрения к солнечному свету или к слабому освещению. Развивается дальнозоркость, больные хуже видят, особенно вблизи. Такие больные обычно раньше их сверстников начинают носить очки для чтения. Если происходит довольно резкое снижение зрения у больных сахарным диабетом 2 типа, то это обычно связано с иными, более глубокими проблемами. В данном случае необходимо внимательное обследование у офтальмолога, который и определит диагноз. Сахарный диабет и катаракта – это затуманивание или затемнение глазного хрусталика, который в норме прозрачный. С помощью хрусталика человек может видеть и фокусировать свой взгляд на изображении, как фотоаппарат. При катаракте нарушается зрение и при этом глаз не может сфокусироваться на источнике света. При сахарном диабете симптомы этого заболевания включают в себя безбликовое или затуманенное зрение. Лечат катаракту обычно хирургическим удалением хрусталика, и помещением имплантанта хрусталика. В дальнейшем для коррекции зрения может бать назначено ношение очков или контактных линз. Сахарный диабет и глаукома Данное заболевание развивается в результате прекращения нормального дренажа жидкости внутри глаза, и она начинает скапливаться, происходит повышение давления. Давление способствует повреждению нервов и сосудов глаза, что вызывает изменения зрения. Лечение глаукомывключает медикаментозные и хирургические методы, лазерные процедуры, специальные глазные капли. Для того чтобы избежать серьезных проблем со зрением при сахарном диабете необходимо у своего офтальмолога ежегодно проходить обследование на наличие глаукомы. Диабетическая ретинопатия Диабетическая ретинопатия – одно из сосудистых осложнений, которые возникают при сахарном диабете. Она является главной причиной прогрессирующего и безвозвратного снижения остроты зрения, вплоть до практической слепоты. Наиболее важным фактором риска развития ретинопатии является длительность сахарного диабета. Если не выявить данное диабетическое поражение глаз на ранней стадии или не лечить его, это может привести к полной потере зрения. При сахарном диабете 1 типа, данное заболевание до пубертатного возраста развивается довольно редко. У пациентов сахарным диабетом 1 типа старшего возраста диабетическая ретинопатия чаще развивается спустя пять лет и зависит от уровня компенсации заболевания. Снизить риск развития ретинопатии можно с помощью постоянного контроля уровня сахара крови, что было доказано в крупном исследовании, проведенном среди больных сахарным диабетом 1 типа. Данное исследование показало, что пациенты, которые достигли жесткого контроля уровня сахара крови при помощи инъекций инсулина или инсулиновой помпы, имели на 50-75% меньшую вероятность возникновения ретинопатии, повреждения нервов, нефропатии (заболевание почек). Люди с сахарным диабетом 2 типа, как правило, уже во время постановки диагноза имеют проблемы с глазами. Приостановить прогрессирования заболевания глаз поможет контроль уровня сахара крови, холестерина, а также контроль артериального давления. Также не стоит забывать о факторах, ухудшающих состояние закупоренных сосудов. Контроль уровня глюкозы в крови и контроль высокого артериального давления, отказ от курения, лечение повышенного уровня холестерина помогут замедлить прогрессирование этого осложнения диабета. Лечение диабетической ретинопатии проводится путем лазерной коагуляции. Лечение ретинопатии этим методом, проведенное на ранних стадиях, направленное на прижигание хрупких сосудов, привело к снижению степени развития слепоты на 50%. Как можно предотвратить развитие заболеваний глаз при сахарном диабете Американская ассоциация сахарного диабета разработала руководство по уходу за глазами. В данном руководстве определены основные принципы предотвращения возникновения осложнений глаз при сахарном диабете: Людям, больным сахарным диабетом 1 типа необходимо у офтальмолога проводить обследование глаз с расширенным зрачком через 3-5 лет после постановки диагноза. Больным сахарным диабетом 2 типа следует пройти такое же обследование, что и при диабете 1 типа, но в более ранние сроки. Обследования глаз при сахарном диабете и 1 и 2 типов должны проводиться ежегодно, а при необходимости, обследование может проводиться чаще. Планируя беременность при сахарном диабете (не гестационным диабетом! ) женщинам необходимо проходить обследование у офтальмолога до беременности и во время беременности. Для того чтобы предотвратить развитие проблем с глазами вследствие сахарного диабета необходимо: Всегда к Вашим услугам постоянно растущее число полезных сервисов, которые призваны помочь Вам. На нашем портале круглосуточно открыты двери виртуальной Школы Диабета, где в любую минуту Вы сможете найти ответы на самые актуальные вопросы о сахарном диабете. Пройдите несколько простых шагов регистрации, или нажмите на иконку сервиса или социальной сети, где у вас есть профиль (в строке "войти через"), и получите полный доступ ко всем возможностям портала !

Next

Стадии, симптомы и лечение ретинопатии при сахарном диабете

Диабет и зрение лечение

В большинстве случаев сахарный диабет провоцирует разрушение сетчатки глаза. Если вовремя не начать адекватное лечение, больной может полностью ослепнуть. Важно знать, почему падает зрение при сахарном диабете, как быстро может прогрессировать заболевание и что нужно делать, чтобы. Здесь объем обследований не так велик, но тоже обязателен. Доктор не толь­ко проверит остроту зрения (визометрия), но и измерит внутриглазное давление (то­нометрия), проведет офтальмоскопию при расширенном зрачке (осмотр глазного дна), биомикроскопию хрусталика и стекловид­ного тела. Этих исследований будет вполне доста­точно, чтобы определить состояние органа зрения и при наличии осложнений назна­чить лечение. Конечно, медицинская наука не стоит на месте, и при наличии соответствующего обо­рудования будут сделаны фотографирование глазного дна, флюоресцентная ангиография сетчатки, УЗИ при наличии помутнений сте­кловидного тела и хрусталика, осмотр угла передней камеры глаза (гониоскопия) для исключения глаукомы, задействованы элек- трофизиологические методы исследования зрительного нерва и нервных клеток сетчат­ки, проведены измерение полей зрения и даже оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки.

Next

Здоровье глаз и сахарный диабет International Diabetes.

Диабет и зрение лечение

К офтальмологу для начала лечения с применением лазерной фотокоагуляции и/ или интравитреальных инъекций позволит предотвратить слепоту, стабилизировать, а в некоторых случаях даже улучшить зрение, если лечение было начато на ранней стадии. . Здоровье глаз и сахарный диабет. Катаракта означава на практика замъгляване на зрението, влошаване на нощното виждане, отслабване на цветовото възприятие, сензитивност към ярка светлина, диплопия или двойно виждане. Офталмологичното изследване за катаракта включва визиометрия, периметрия, офталмоскопия, биомикроскопия, ултразвукови и електрофизиологични изследвания. Всичко това обаче се прави, след като пациентът съобщи максимално точно каква е притесняващата го симптоматика. Трябва да сме наясно, че това заболяване има няколко степени на поражение и симптомите варират в зависимост от това по какви причини се развиват промените и доколко са напреднали. Ето за какво става дума: Съществуват периоди, в които зрението се подобрява от само себе си. Симптомът се характеризира например с това, че даден човек, който по-рано е носил очила, вече не усеща потребност от тях при напредването на катарактата. Не след дълго обаче зрението отново започва да се влошава. Ако на някого му се налага често да си проверява зрението и да сменя очилата, не е зле да се провери за катаракта – болестта има свойството при прогресия бързо да намалява остротата на зрението. Симптоми на катаракта са също всевъзможните петна, ивици и точици, които се появяват в полезрението. Древните гърци са наричали това заболяване водопад, тъй като при катаракта усещането е като че ли пред очите се спуска някаква полупрозрачна пелена или гледаш през запотено стъкло. Става сложно да се чете и пише, да се работи с дребни детайли. С напредването на болестта видимо се променя и зеницата – вместо черна тя е бяла. Има няколко популярни теории за причините, които водят до развитие на катаракта – но нито една от тях не дава изчерпателен отговор на въпроса “защо”. В офталмологията най-меродавна се счита теорията за окислението от свободни радикали. Според нея негативните промени в зрителния апарат са резултат от силен окислителен стрес, който причинява разрушаване на клетъчните мембрани. Този процес е в основата на такива промени като старческа и диабетна катаракта, глаукома, чернодробна цироза, хепатит, нарушения на микроциркулацията в мозъчните тъкани и пр. За образуването на свободни радикали в организма допринасят най-много ултравиолетовите лъчения и тютюнопушенето. Важна роля за развитието на катаракта играе отслабената антиоксидантна защита с напредването на възрастта, както и дефицитът на природни антиоксиданти – витамините А и Е, глутатион и др. Освен това с възрастта се променят физико-химичните свойства на влакната, които изграждат над 50% от тъканта на очната леща. Нарушеният метаболизъм на лещата и помътняването й може да има връзка с промени в състава на вътреочната течност при рецидивиращи възпалителни заболявания на очите – иридоциклит, хориоретинит. Имат връзка и такива отклонения като терминална глаукома, пигментна дегенерация, отлепване на ретината. За развитието на катаракта условия създават и неща като общо изтощение на организма при тежки инфекциозни заболявания като тиф и малария, гладуване, анемия, нарушен водно-солеви баланс, радиация, токсикози – отравяния с живак, талий, нафталин. Рисков фактор са още захарният диабет, мускулна дистрофия, болестта на Даун, склеродермия, екземи, невродермит. Усложнена катаракта може да се развие като следствие от механично увреждане и контузия на окото, изгаряне, оперативни намеси, поради наследственост, късогледство в тежка степен и пр. старческо перде е резултат от дегенеративните промени в организма; нормално симптомите започват да се проявяват след 50-годишна възраст. Това са според статистиката около 70% от всички прояви на заболяването. Възрастовото помътняване на лещата се проявява и в двете очи последователно и се развива в рамките на няколко месеца до няколко години. Сенилната катаракта е два типа: корова и ядрена, в зависимост от мястото, където започва помътняването. При коровата или кортикална катаракта промените са по периферията на лещата; мътните петна имат стреловидна форма, като върховете са насочени към зеницата. При ядрената форма мътното петно заема центъра на лещата. При деца може да се говори за вродена или придобита катаракта. Вродената обикновено е локализирана, не прогресира и засяга едното око. Може да е резултат от инфекция по време на вътреутробното развитие – след заразяване на майката с рубеола, херпесен вирус, сифилис, токсоплазмоза. Деца и подрастващи могат да развият катаракта и в резултат на инфекциозно заболяване, метаболитни проблеми, след травми и пр. Вродената катаракта е отклонение, с което детето идва на бял свят; пораженията могат да са от незначителни до много сериозни. Те могат да са локализирани, помътняването да не пречи особено и да не прогресира, или да се развият тежки зрителни нарушения (framar.bg). При някои от случаите констатираната катаракта е резултат от ембриопатия, т.е. преболедуване на майката по време на бременността, обикновено през първите 2-3 месеца. В други случаи се касае за наследственост, като отклоненията могат да се констатират непосредствено след раждането или да се проявят в по-късен етап. Лечението на вродена катаракта предвижда хирургична интервенция и промивки на лещените маси. Това е катаракта-резултат от стареенето на клетките. Вторична е придобитата катаракта, която може да е резултат на травма, други външни въздействия – радиация, токсини, или на заболяване. Първоначално тя е локализирана в центъра на лещата; преминава през четири етапа на съзряване, като в т.н. зряла фаза е най-подходящото време за екстракцията на помътнялата естествена леща и замяната й с изкуствена чрез лазерна операция. Процесът на промените се развива за няколко години, така че може да се наблюдава и етапно да се забавя чрез подходящи медикаменти. Травматичната катаракта е резултат от удар или проникване, при което лещата е засегната в различна степен. Възможни са изменения като кръвоизливи, откъснат зрителен нерв, отлепена ретина и др. Пост травматичното състояние се характеризира с болка, двойно виждане, замъглено виждане и пр. Лечението е оперативно с допълнителни процедури според конкретиката. Съществуват общи фактори на риска като възраст, генетична предразположеност, пол – жените са по-уязвими, цветът на очите също е важен, хората с кафяви очи боледуват по-често от катаракта. Следват заболявания с отражение върху зрителния апарат – диабет, чернодробни. Негативни последици имат също системната употреба на алкохол и наркотици. Още рискови фактори: продължителната употреба на стероиди при лечението на някои болести като белодробен емфизем; затлъстяване и високи стойности на триглицеридите, проблеми с липидния обмен; радиация и пр. Да се диагностицира катаракта не е особено сложно; по-трудното е да се определят неща като стадий, локализация, етиология на помътняването и най-важното – да се определи тактиката на лечение. Затрудненията се обясняват с това, че окото е изключително сложно устроен орган и че понякога е не просто сложно, а направо невъзможно да се изследва какво точно се случва непосредствено зад лещата. представлява микроскопско изследване на очната тъкан. Чрез него детайлно се проучват предният и задният дял на очната ябълка независимо от осветеността на помещението. Това е изключително важен етап от изследването за катаракта, при който се решава какво лечение да бъде приложено в конкретния случай. Изследването се прави със специален прибор, наричан биомикроскоп или шпалт лампа. С помощта на специален медикамент зеницата се разширява и се отчитат данни като размер и плътност на лещата, дистрофични изменения, разположение на лещата, налични или разрушени връзки и пр. Оценяват се също състоянието на роговицата, склерата. Задача на е насочена към изследване състоянието на ретината, зрителния нерв, съдовата система по светлинен лъч, отразен от очното дъно. Понякога заради силното помътняване на лещата това изследване е силно затруднено. Офталмоскопията е диагностичен метод с висока информативна стойност, особено при очни изследвания на пациенти със захарен диабет, късогледство, пигментен ретинит, очни възпаления – увеит. изследва ъгъла между ириса и роговицата; от резултатите зависи дали при пациента е проявена откритоъгълна или закритоъгълна глаукома. Изследването е важно за начина, по който ще протече оперативното лечение на катаракта в комбинация с глаукома. При всички споменати изследвания се провеждат стандартни тестове, чиято цел е набиране на достатъчно информация за уточняване подробностите на терапевтичния план. При необходимост офталмологът може да поиска допълнителни изследвания като рефрактометрия – изследване за пречупващата сила на очната оптична система; това изследване е необходимо при наличието например на късогледство или астигматизъм. Следват офталмометрия – снема данни за радиуса и кривината на лещата и роговицата; определяне размера на очната ябълка; електрофизиологично изследване на окото – за прага на чувствителност на зрителния нерв; ултразвукова биомикроскопия и др. В днешно време технологиите по замяна на увредената леща с изкуствена са усъвършенствани във висока степен и съществува изключително голямо разнообразие на изкуствени лещи. Изборът на изкуствена леща е сложен и отговорен процес, доста трудоемък и именно по тази причина се обръща такова сериозно внимание на диагностиката и подготовката за оперативното лечение. От правилно подбраната леща и професионално изпълнената интервенция зависи дали зрението на пациента ще се подобри. Индивидуалният подбор се извършва от офталмолог с екип чрез специалните методи, за които вече говорихме. При избора има значение характеристиката на здравословния проблем, състоянието и нагласата на пациента, както и готовността му да заплати определена категория изкуствена леща. Те осигуряват високо качество на зрението в далечина, независимо от осветлението на дадено помещение или осветеност на местността. В същото време за близко гледане – четене, писане, шиене, има нужда от корекция с помощта на очила. Бифокалната леща се изработва от полимер с двойно пречупване на светлинния лъч. Задачата й е да коригира виждането на близко и на далечно разстояние. Мултифокалната интраокуларна леща е със свръхточни оптични характеристики и е програмирана да имитира естествената леща до съвършенство. Така тя позволява на пациента след операцията да вижда без очила еднакво добре на всякакво разстояние. Торичните интраокуларни или вътреочни лещи са поставяните чрез микроинтервенции в зоната на окото. Те се изработват с цилиндрична форма и имат свойството да променят силата на пречупването в определени зони – това е много важно при корекцията на роговичен астигматизъм, който много често усложнява случаите с катаракта. Те притежават всички свойства на здравата естествена леща. Освен завидна острота на зрението този имплант гарантира висока контрастна чувствителност и яснота на зрението. При всички коментирани дотук случаи се касае за интраокуларни или вътреочни лещи, които се поставят трайно на мястото на екстрахираната естествена – увредена от катаракта – леща. Тук не става дума за контактните лещи, които потребителят сам поставя и сменя и които не са свързани с оперативни практики. Справка по темата отбелязва, че преди време увредената естествена вътреочна леща е била заменяна оперативно от твърда изкуствена леща – имплант, който в момента се квалифицира като минало, тема с историческо значение. Твърдият имплант е нежелан заради по-големия разрез, който се прави за поставянето му, по-бавното възстановяване след операцията и повечето потенциални усложнения в постоперативния период. При меките вътреочни лещи всички тези показатели са подобрени, а самата операция е щадяща и бърза, както бързо е и възстановяването. Твърдите интраокуларни лещи са на цени около 300-400 лв, а новите модели меки – приблизително 700-850. Самата операция се покрива от здравната каса, но за импланта пациентът плаща сам. Естествено е при проблеми със зрението да потърсим офталмолог. Все пак трябва да имаме готовност за още медицински консултации, ако очният лекар прецени това по констатираните изменения. Както коментирахме, развиващата се катаракта може да е резултат от друго заболяване, за което ние все още не сме наясно. Принципът е да се лекува основното заболяване, например захарен диабет, което неизбежно ще даде отражение и върху състоянието на зрителния апарат. В добавка към казаното: възможно е при контрол върху протичащите процеси развитието на катаракта да се забави, което става с помощта на консервативни терапии, например с подходящи капки. Консервативното лечение все пак е целесъобразно само в началния стадий от развитието на въпросната катаракта. По този начин се забавя скоростното помътняване на естествената леща. Капките съдържат компоненти, които подобряват обмяната на веществата в очната структура. Те могат да са аскорбинова киселина, глутамин, цистеин, витамини и микроелементи. Пациентите винаги очакват от консервативното лечение някакво чудо и са разочаровани, когато то не се случва. Всъщност предварително трябва да е ясно, че се касае не за окончателно решение на проблема катаракта, а за забавяне на негативния процес и осигуряване на известен комфорт преди същинския етап със замяна на увредената леща. Разбира се, има и случаи, когато процесът – още в много ранна фаза, се стопира благодарение успешното лечение на основното заболяване, което го е отключило. Капките за очи офтан тимолол се препоръчват при операции от катаракта, съчетани с откритоъгълна глаукома. Ефектът от тях е свързан с намаляване на вътреочното налягане. Прилагат се само по лекарско предписание в доза и с продължителност, определени индивидуално от офталмолог. Той избира и концентрацията на лекарствения разтвор. Стандартно се препоръчва по една капка 1-2 пъти дневно. Тези капки не са подходящи за пациенти с бронхиална астма и сърдечна недостатъчност. Офтан катахром е друг вид капки, използвани целево за лечение на катаракта. В засегнатото око се поставят по 1-2 капки три пъти дневно. В редки случаи причиняват затопляне, главоболие, понижаване на кръвното налягане и сънливост, щипене. Ако подобни симптоми не са преходни или се усилват, задължително се прави консултация с офталмолог. Тези капки обикновено се прилагат при сенилна катаракта или старческо перде, при травматична катаракта и при всички случаи, когато оперативното лечение трябва да се отложи за известно време по някаква причина. Терапията с квинакс колир подобрява зрението в условия, когато естествената леща е започнала да помътнява. Обикновено се постига подобряване на зрението за кратко време; поставят се по две капки в проблемното око три до пет пъти дневно. Първоначално се получава замъгляване, което следва да се отчита при шофиране. Капките могат да се използват в случаи на крайна необходимост от бременни и кърмачки, но само след консултация с лекар. Капките визомитин са представени в пациентските справки като продукт с кератопротективно и антиоксидантно действие. Помагат при синдрома на сухото око и стимулират производството на сълзи – ефектът облекчава симптомите на катаракта в ранна фаза. Визомитин неутрализира свободните радикали, което опазва клетъчните мембрани на очната тъкан; подобрява епителизацията и ускорява регенеративните процеси. Капките се поставят в засегнатото от катаракта око три пъти дневно; 1-2 капки са достатъчни. Продуктът не е подходящ за деца и подрастващи под 18 години. Капките витайодурол не присъстват в справочника на българските и официално разпространяваните в България лекарства. Представени са в чужди сайтове като средство за подобряване на зрението при възрастово помътняване на лещата, т.е. Подходящи са при всяка форма на катаракта в начална фаза. Прилагането им подобрява тъканния обмен в засегнатото око и стабилизира антиоксидантната защита. Могат да се прилагат продължително, като накапването е по две капки до 7 пъти за засегнатото от процеса око. Макар науката да е еднозначно обединена около тезата за трайно лечение на катаракта чрез операция, непрекъснато излиза информация за разработване на нови капки за очи в тази посока. Неотдавна бе обявено, че американски и китайски учени са разработили капки с ланостерол, които буквално разграждат помътняването и зрението се възстановява. Капките са били приложени върху опитни животни и третират случаи с вродена катаракта. Все пак се признава, че когато спре приложението на лекарството – дегенерацията продължава и помътняването отново е налице. Новите поколения капки за очи се разработват в посока намаляване на страничните ефекти, възможност за продължителна употреба. Така че да са по-успешна част в лечението на катаракта етапно или за случаите, когато по някаква причина не може да се направи операция. Не бива да се заблуждаваме, че народната медицина може да излекува една проявена катаракта. По-скоро търсим средствата на народната медицина, за да забавим процеса на отслабване и помътняване на зрението, или да изчакаме подходящия момент за радиално решение чрез операция. Народните средства са изпитани от поколения и при правилно приложение винаги дават положителен ефект. Веднага трябва да се направи уговорката, че медът като лечебно средство задължително трябва да е натурален. С него могат да се приготвят домашни капки за очи или разтвор за компреси. Ето как: Таурин е аминокиселина с антиоксидантно въздействие – нещо, което има твърде важно значение при заплаха от катаракта. При случаите на сенилна катаракта често се установяват понижени стойности на таурин в ретината и във фоторецепторните клетки. Този дефицит може да се компенсира с прием на хранителни добавки, но също и с подходящ хранителен режим. Лоша новина за вегетарианците: компонентът е в мнго малки дози в растителните храни, затова пък аминокиселината се съдържа доволно в месото, морските дарове, яйцата и по-малко в млечните продукти. Екстракт от гинко билоба е универсално средство за забавяне процесите на стареене; един от доказаните му ефекти е предотвратяването на дегенеративните промени на зрението. Сочено е от авторитетни медицински източници като чудесно средство за профилактика на проблеми като катаракта, глаукома и дегенерация на макулата. Доказано продуктите с гинко билоба подобряват кръвоснабдяването на зрителните органи, поддържат в добро състояние фините кръвоносни съдове на окото, стабилизират антиоксидантната защита – успешно неутрализират свободни радикали и предпазват от увреждания мембраните на клетки в тъканите на окото. Не е лишено от основания твърдението, че системната профилактика с гинко билоба предотвратява възрастови проблеми на мозъчните функции и дегенерацията на зрението. При вече започнало помътняване на очната леща терапията с гинко билоба или гинко като част от комплексна терапия чувствително подобрява качеството на зрението. Витамин Е е един от задължителните компоненти при профилактика и лечение на катаракта. Той е от типа антиоксиданти и е редовно включван в комплекси, популярни като “витамини за очите”. Предпазва от синдрома сухо око и забавя процесите, провокиращи катаракта. Освен като компонент от витаминен комплекс или хранителна добавка може да се набавя от слънчогледово олио, ядки, спанак, тиква, домати, броколи, авокадо, маслини и др. Витамин А и бета каротинът са безспорни фактори в опазването на зрението. Дефицитът им в организма се отразява на остротата на зрението, недостигът прави окото уязвимо за агресивното окисляване, страдат клетъчните мембрани в очната тъкан. пръчици и колбички, което отключва дегенеративни промени в очите, започват всички негативни процеси, които можем да си представим зад формулата “отслабване и загуба на зрението”. Балансирането на състава бързо подобрява нощното зрение и забавя помътняването на лещата при катаракта. В комбинация с витамин Е, витамин А е добра грижа за зрението; при критични състояния по лекарска препоръка се приемат витаминни комплекси с тяхно участие. Препоръчваните храни с витамин А и бета каротин са млечни и зърнени продукти, черен дроб, яйца, морски дарове, жълти и оранжеви плодове и зеленчуци, боровинки и пр. Понякога средството за лечение на някакъв недъг е буквално в краката ни, а ние не знаем как да се възползваме от него. Оказва се, че много добър ефект имат домашните капки от детелина и троскот (bilka.info). Народната медицина препоръчва също усилена консумация на магданоз и моркови, което се отразява стабилизиращо на антиоксидантната защита на организма, включително на зрителните органи. Полезни са също компресите със студена настойка от невен, консумация на прясно мляко с кардамон, на настойка от бадеми и чер пипер и др. Петър Димков и Петър Дънов са популяризирали цяла система за съхраняване на зрението, като обръщат специално внимание на профилактиката и здравословното хранене и живот. И в този случай е категорично мнението, че единствено надеждно и окончателно решение на проблема е операцията. В същото време корифеите настояват, че при подходяща профилактика влошаването на зрението, особено възрастовото, може да се контролира и да бъде отслабено. Ето един пример за това според dunov-knigi.com: След хранене се взема по една супена лъжица бъзов мармалад и 50 мл сок от ябълка и морков. Вместо вода може да се пие отвара или чай от шипки. Здравето на очите и в частност проблем като катаракта не са рядкост им форумите; обичайно е да се коментират успешни рецепти от народната медицина. Все пак уверенията, че чрез такава и такава настойка от билки някой се е спасил от катаракта, трябва да се приемат предпазливо. Съвет: не предприемайте експерименти, без да се консултирате с фитотерапевт и офталмолог. Съберете повече информация и в случаите, когато операцията е неизбежна. Ето и някои споделени мисли от форумите: Противоречиви са мненията за лечение на катаракта чрез иглотерапия или акупунктура. В източната медицина този метод се прилага, но винаги с условието, че може да даде резултати само когато заболяването е в начална фаза. Търси се подобряване на зрението и забавяне на дегенеративния процес, на помътняването, но не и окончателно излекуване. Смята се за по-ефективно лечение за етап, в който за жалост пациентът не приема проблема за сериозен и не търси лечение, отдавайки дискомфорта на преумора. Показание за насочване към операция е постепенната загуба на зрителна острота, която провокира ограничаване в професионалните и битовите занимания на пациента. Предварителните изследвания дават ориентир за най-подходящия момент на оперативната намеса, избор на изкуствена вътреочна леща, условия на интервенцията и пр. При някои видове операции има значение степента на развитие на катарактата. Замяната на увредената леща с изкуствена се смята за безпредметно единствено тогава, когато е настъпила пълна слепота. Хирургичното лечение предполага няколко типа операции; изборът зависи от квалификацията на офталмолозите и оборудването на клиничната база, от състоянието на пациента, вид на избраната изкуствена леща и пр. Операциите от катаракта се правят в специализирани очни клиники при големите многопрофилни болници, университетски болници, окръжни и пр. Счита се, че най-добрите екипи освен в София са в Пловдив и Варна. Коментари в нета отбелязват, че съвременните интервенции изискват модерна техника и висока квалификация на специалистите – нещо, което е непостижимо за малките здравни заведения. Друг проблем е слабата профилактика, поради която в повечето случаи пациентите търсят помощ, когато консервативните терапии едва ли биха дали резултат. И още един проблем – цената на добрите, качествени меки лещи, която не е по джоба на масовия потребител. Усложненията след операция от катаракта са редки при съвременните методики, в повечето случаи пациентите се възстановяват бързо и са с подобрено зрение. Все пак при всички предпазни мерки инфекциите не са изключени, затова следва стриктно да се спазва препоръчаният режим и поддържаща терапия с препоръчани от офталмолога капки. Ако се допусне инфекция и тя обхване вътрешните зони на окото, може да се стигне до загуба на зрението. По-трудно е възстановяването при оперативни решения, които изискват поставяне на шевове. До премахването им може да се чувства дискомфорт, болка, да се развие временен астигматизъм. Ако пациентът забележи изтичане на секрет от окото, незабавно следва да се обърне към лекаря си, за да се предотврати развитието на инфекция. Не са изключени напълно и прояви като кръвоизливи, изместване на импланта и влошаване на зрението, отлепване на ретината или повишено вътреочно налягане, т.е. След приключването на операцията върху оперираното око се поставя стерилна превръзка за предпазване от инфекция. Няколко часа по-късно пациентът вече може да вижда с оперираното око, а в рамките на седмица зрението му е възстановено. Престоят в клиниката е ограничен до 24 часа, ако няма постоперативни усложнения. Известно време след операцията не трябва да има пренапрягане на окото, вдигане на тежки предмети, да се избягват резки движения, да се поддържат предписаните хигиенни и терапевтични дейности. Да се избягват резките температурни промени и употребата на алкохол в продължение на месец. Прибирайки се у дома, пациентът може да се заеме веднага с четене, писане, гледане на телевизия. Спазват се предписанията за поставяне на капки и датите за профилактични прегледи. Търсенето на добра очна клиника е индивидуален процес. Пациентът, който има намерение да се оперира от катаракта, е добре да направи консултация с личния си лекар, с офталмологът, който му е поставил диагноза и на когото се е доверявал до момента за лечението си. Изборът е свързан и с прагматични ориентири като най-близка клиника, отзиви за лекарските екипи – добре е да се вземе мнение от хора, които вече са преминали подобно лечение. Логиката на избора следва правилото, че е добре да се заложи на лечебница с традиции и модерна база – все пак съвременното лечение на катаракта наистина в голяма степен зависи от оборудването. Цените се движат от 600 лв нагоре, като за висок клас мултифокална или акомодативна леща трябва да се приготвят около 2500 лв. Здравната каса е предвидила клинична пътека № 131 за оперативно лечение на катаракта (подробности по въпроса вижте ТУК ). Ако пациентът няма осигуровки, заплаща и самата операция, която е около 300 лв.

Next

Лечение глаз при сахарном диабете операция, профилактика

Диабет и зрение лечение

Как проводится лечение глаза при сахарном диабете, какая операция на глаза может внедряться, что делать с красными глазами. промежуток времени. В подобных ситуациях целесообразным является осуществление какоголибо другого хирургического вмешательства, чтобы спасти зрение. Сахарный диабет является одним из самых распространенных эндокринных заболеваний. Поражение глаз у людей с сахарным диабетом является одной из основных причин слепоты среди населения развитых стран мира. ПОДРОБНЕЕ Страх потери зрения всю жизнь преследует этих больных. Однако комплексное применение оперативных и лазерных методов позволяет вернуть зрение ранее неизлечимым больным. Поражение сетчатой оболочки глаза (диабетическая ретинопатия) — наиболее серьезное и частое осложнение сахарного диабета. Этот недуг может поразить практически каждого больного независимо от типа диабета и проводимого лечения. Остановить этот процесс можно только хирургическим путем. ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА ГЛАЗА В качестве консервативного лечения применяются различные лекарственные препараты, способствующие укреплению стенок сосудов, рассасыванию кровоизлияний, жировых и белковых отложений в сетчатке, улучшающие обмен веществ и кровоснабжение глаза. Однако, как показывает практика, многочисленные медикаментозные средства не могут остановить прогрессирование заболевания и должны применяться в качестве вспомогательных мер. Хирургическое лечение больных сахарным диабетом требует особого подхода, так как заживление тканей идет значительно хуже и медленнее из–за нарушения всех видов обмена. Важно также учитывать особенности заболевания в целом, а не лечить какое–то одно из глазных заболеваний сахарного диабета. При диабетической ретинопатии проводят хирургическую операцию - витрэктомию, цель которой — удаление измененного стекловидного тела и зарубцевавшейся ткани с поверхности сетчатки для устранения ее натяжения и отслоения. В некоторых случаях удаленное стекловидное тело замещается физиологическим раствором. В других случаях вводится перфторорганическое соединение (ПФОС). В особо тяжелых случаях процесс образования рубцов может затрагивать и внутренние слои сетчатки. Поэтому в полость глаза приходится вводить силикон. Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму внутреннее рубцевание сетчатки с дальнейшей повторной ее отслойкой. Когда в процессе послеоперационного наблюдения не выявляется повторное рубцевание сетчатки, силикон удаляется. Операцию выполняют с общим и местным обезболиванием под операционным микроскопом. Для выполнения операции по витреоретинальной хирургии операционные оборудованы самыми современными аппаратами лучших фирм-производителей. Утром в день операции в глаз закапывают капли, расширяющие зрачок. Вам могут также предложить легкое успокоительное, чтобы помочь расслабиться и не волноваться. В операционной с вами будут находиться хирург, его ассистент, операционная медсестра, анестезиолог и медсестра-анестезиолог.

Next

Диабет и зрение Дивногорская межрайонная больница

Диабет и зрение лечение

Это позволяет сохранить или улучшить зрение практически у % больных на срок до лет при условии компенсации сахара в крови. До внедрения лазерного лечения все больные диабетом были обречены на слепоту и слабовидение. Лечение на поздних стадиях направлено лишь на стабилизацию. Диабетическая ретинопатия - причина прогрессирующего снижения зрения, вплоть до слепоты. Поражение глаз при диабете (диабетическая ретинопатия) - осложнение, которое может поразить человека, болеющего диабетом средней и тяжелой степени. Один из основных признаков диабетической ретинопатии - снижение зрения. Это объясняется высоким содержанием глюкозы в крови. Диабетическая ретинопатия поражает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью сетчатку (зрительную часть глаза): кровеносные сосуды закупориваются, разрушаются и неравномерно разрастаются. Это, в свою очередь, отражается на качестве «картинки», которую через хрусталик воспринимает сетчатка, и если вовремя не обратиться к специалисту, зрение может ухудшиться. Самый лучший способ предупредить ретинопатию - сразу же, после того, как врачи поставят диагноз «сахарный диабет», пройти обследование глаз! Уже сам по себе диагноз «сахарный диабет» предполагает тщательный контроль за состоянием глаз. И тем более нужно немедленно обследоваться у офтальмолога при появлении каких-либо «жалоб» со стороны зрения или неожиданном снижении его остроты. Если же при первичном осмотре диабетических изменений глаз не выявлено, то в дальнейшем все равно необходимо повторять осмотры не менее 2-3 раз в год. Запомните: даже выраженные диабетические изменения со стороны глазного дна могут наблюдаться еще при вполне высокой остроте зрения! То есть можно даже не подозревать о проблеме с глазами, пока зрение не начнет реально ухудшаться или пока ее не выявит офтальмолог. Поражение глаз при сахарном диабете занимает особое место, так как существенно влияет на качество жизни. Из всех клинических проявлений диабетического поражения глаз наибольшую опасность представляет именно ретинопатия, которая становится причиной прогрессирующего снижения зрения - вплоть до слепоты. У больных сахарным диабетом слепота наступает в 25 раз чаще, чем у всех остальных людей! Помочь может только своевременное обращение к офтальмологу и регулярное использование коллоидных фитоформул ЭД Медицин. Рекомендуется принимать по необходимости курсами 2-3 месяца несколько раз в год с небольшими (4-6 недель) перерывами - при наличии сахарного диабета и для эффективной профилактики диабета, а также при наличии предрасположенности или при начальных стадиях диабета. Комбинация коллоидных фитоформул Визио Комплекс и Кардио Саппорт рекомендуется вторым этапом, после основного курса для повышения эффективности основных фитоформул и продления их эффекта, а также для защиты сосудов от повреждения и поддержки органов зрения при диабете.

Next

Сахарный диабет и зрение Лечение в Герцлия Медикал

Диабет и зрение лечение

Лечение в Герцлия Медикал. ←Назад. Сахарный диабет и зрение. Что такое сахарный диабет? При сахарном диабете существует нарушение обмена веществ, которое выражается в высоком содержании глюкозы в крови. Высокое содержание глюкозы результат неспособности поджелудочной железы. С цел отслабване на ден се приема по чаша айрян с кимион. Разбира се, ако при Вас няма специфични противопоказания за прием на чая, може да продължите с курса до края. Но може да го приготвите и по познатия метод – една лъжица от суровината се кисне 20 минути в чаша вряща вода. Кимион в количеството от три грама може да приемате и след хранене. Храната ще се преработи по лесно не само от храносмилателната система, но и от тялото като цяло. Освен, че ускорява метаболитната скорост, тя съдейства и за извеждане на всички излишни и вредни течности, отложени в тъканите. За да се убедите в отслабващия ефект на тази смес е необходимо да приемате ежедневно по чаша от нея. Най-благоприятен е периодът от 20 минутки преди хранене. Това гарантира отделяне на максимални количества от етеричните масла в тях. Но при задоволителен резултат може да спрете и след първия месец. Комбинацията от кимион, джинджифил и лимон е просто магическа по отношение свалянето на килограми. В случая е необходимо продължителен период от време да закусвате с 150 мл нискомаслено мляко и лъжичка кимион в прахообразна форма. Също така се препоръчва да затоплите предварително кимионовите семенца преди да стриете на прах. С кимион и кисело мляко е лесно да изгорите килцата, които не може да свалите с обикновена диета. Двете основни съставки е добре да престоят 15 минутки преди консумация на крайния продукт. По този начин кимионът напълно разгръща диетичния си потенциал. След като разбиете млякото с водата и добавите кимиона (лъжичка на 250 мл течност), препоръчително е да оставите айряна с подправката. Но комбинациите, които имат отслабващ ефект, налагат прием в на празен стомах. Голямо предимство на този метод е, че с помощта на кимиона се губи не просто телесна маса, а най-вече мазнини. Подправката намалява слузообразуващо свойство на млечния продукт. Приемането на подправката става по няколко начина – в чая, в млякото или в любимото ястие. Подправката има термогенен ефект, който ускорява изгарянето на мазнини. В резултат от ускорения метаболизъм тялото изхвърля по-бързо токсините. Достатъчно е само да добавите лъжичка от него към диетата си. Екзотичният кимион е едно от най-надеждните природни средства за отслабване. Разбира се, това е най-добре да се осъществява на празен стомах. Ако съчетаете прием на чай от кимион с подходящ диетичен и двигателен режим, резултатите настъпват още по-бързо. За да приготвите чудната смес е необходимо в чаша гореща вода да разтворите лъжичка кимион на прах, половин лъжичка джинджифил на прах и четвърт лъжичка ароматна канела. Ако заложите на правилното меню – много плодове, зеленчуци, риба и пилешко, само за месец в комбинация с горната смес ще загубите десет килограма. С чудната кимионова вода с мед също се топят бързо килограми. За да я приготвите са необходими следните компоненти: чаша вода, една чаена лъжичка кимионови семенца и същото количество мед ( една чаена лъжичка). Препоръчваме да я приемате за период между 8 дни и три месеца най-много, за да стопите излишните килограми. След като водата заври към нея се добавят кимионовите семенца. Течността престоява на котлона, докато стане жълтеникава на цвят.

Next

Сахарный диабет и заболевания глаз - Новости о диабете - Портал о сахарном диабете

Диабет и зрение лечение

В данной статье речь пойдет о таком заболевании эндокринной системы, как сахарный диабет. Сегодня сахарный диабет и зрение – вещи, стоящие рядом, поскольку недуг эндокринологического характера может не только губить организм с точки зрения высокого сахара, но и качества глаз. Запускать вопросы ухудшения зрения, появления темных пятен или помутнения видимости – значит в будущем приобрести крайне много проблем, которые будут наносить вред всему организму. В нынешнее время исследования на предмет здоровья глазного дна могут показать, болен ли человек диабетом. По последним данным статистики среди медицинских проверок населения, около 180 миллионов людей имеют диагноз сахарного диабета, причем зрение у этих людей отнюдь не отличное. В конечном итоге (без соответствующей медицинской поддержки) подобные вещи заканчиваются слепотой. Именно такие симптомы проблем со зрением при диабете могут проявляться у людей в возрасте от 27 до 50 лет. Глазное дно при сахарном диабете подвергается разрушению с точки зрения кровеносных сосудов, поскольку при недуге рушится почти вся сеть капилляров внутри организма в целом. Конечно, человек способен к регенерации, однако процессы, как правило, почти необратимые: все новые сосудики не будут такими прочными и крепкими, какими были первые «проводки9raquo; в глазах. Ко всему прочему, излишки водяного объема, которые нужны для организма людей, страдающих проблемой недуга, также оказывают влияние на видимость глаз. И в этом случае, например, лечение катаракты при сахарном диабете будет крайне трудным: износ сосудов достигает предела, поэтому здесь будет помогать только квалифицированная медицинская поддержка на долгом сроке. Дети также могут иметь проблемы со зрением, если у них диагностируется проблемы недуга. Это должны запомнить все те, кто столкнулся или столкнется в будущем с проблемой недуга, поэтому для успешного проведения нужных действий требуется всего лишь помнить несколько важных моментов. В целом, необходимо заметить, что потеря зрения при сахарном диабете – это дело крайне частое, поэтому во избежание подобного нужно как можно чаще наблюдаться на приеме у врача-офтальмолога и следить за своим здоровьем, чтобы не допустить способность видеть окружающий мир. ВАЖНО: Стоит внимательно следить за уровнем сахара в крови каждый день, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни (отказаться от курения и употребления спиртного). Кроме того, стоит нормализовать свой график, спать по 7-8 часов в сутки ночью. В заключение стоит заметить, что зрение при сахарном диабете не всегда может быть плохим и хорошим: все зависит от самого человека, от его стремления вылечиться от недуга. Если пациент выполняет установки врача-офтальмолога и эндокринолога, у него есть все шансы на излечение и недопущение падения зрения.

Next

Сахарный диабет 2 типа: способы лечения. Диета и таблетки от диабета 2 типа.

Диабет и зрение лечение

В принципе, симптомы вирусных заболеваний боль в горле, кашель, высокая температура. Диабет 2 типа диагностируется у 90-95% всех диабетиков. Следовательно, это заболевание намного более распространено, чем диабет 1 типа. Com — предоставить эффективный и реалистичный план лечения диабета 2 типа. Приблизительно 80% больных диабетом 2 типа имеют избыточный вес, т. их масса тела превышает идеальную как минимум на 20%. Известно, что от этого недуга отлично помогает голодание и напряженные физические упражнения по несколько часов в день. Причем их ожирение обычно характеризуется отложением жировой ткани в области живота и верхней части туловища. Если вы готовы соблюдать тяжелый режим, то колоть инсулин точно не понадобится. Тем не менее, больные не желают голодать или «вкалывать» на занятиях физкультурой, даже под страхом мучительной смерти от осложнений диабета. Мы предлагаем гуманные способы, чтобы понизить сахар в крови до нормы и стабильно поддерживать его низким. Поэтому эффективная программа лечения диабета может быть только индивидуальной. Они щадящие по отношению к пациентам, но при этом весьма эффективные. Тем не менее, ниже расписана общая стратегия лечения диабета 2 типа. Рецепты блюд для низко-углеводной диеты при диабете 2 типа получите здесь Ниже в статье вы найдете эффективную программу лечения диабета 2 типа: Научитесь у нас, как контролировать диабет 2 типа, застраховаться от его осложнений и при этом все время чувствовать сытость. Наши методики позволяют в 90% случаев эффективно лечить диабет 2 типа и без инъекций инсулина. Ее рекомендуется использовать как фундамент для построения индивидуальной программы. Эта заметка является продолжением статьи “Диабет 1 или 2 типа: с чего начать”. Пожалуйста, прочитайте сначала базовую статью, иначе здесь что-то может оказаться непонятным. В сложных и запущенных случаях, когда диабетик слишком поздно начинает заниматься своим здоровьем, задействуют четвертый уровень. Ниже расписаны нюансы эффективного лечения, когда уже точно поставлен диагноз диабет 2 типа. Если и второй не позволяет полностью компенсировать диабет — переходят на третий, т. Вводят столько инсулина, сколько понадобится, чтобы привести сахара в крови в норму. Вы научитесь хорошо контролировать это тяжелое заболевание. Прежде всего, изучите раздел “С чего начать лечение диабета ” в статье “Диабет 1 или 2 типа: с чего начать”. Эффективная стратегия лечения диабета 2 типа состоит из 4-х уровней: Если низко-углеводная диета понижает сахар в крови, но не достаточно, т. При этом старательно продолжают питаться по низко-углеводной диете. Для многих больных наши рекомендации — это шанс отказаться от уколов инсулина. Однако, самочувствие в результате приема лекарств было весьма плохим. Если диабетик прилежно соблюдает диету и занимается физкультурой с удовольствием, то обычно дозы инсулина требуются небольшие. При диабете 2 типа режим питания, физкультуры, приема таблеток и/или инсулина сначала определяется для больного с учетом тяжести его заболевания. Особо выделю катастрофическое снижение интеллектуальных возможностей. Поэтом в октябре принял решение прекратить прием лекарств. Стали ослабевать некоторые из осложнений, связанных, как теперь выяснил, с наличием диабета 2-го типа. Низко-углеводная диета абсолютно необходима всем больным диабетом 2 типа. Потом он все время корректируется, в зависимости от ранее достигнутых результатов. Мне очень повезло — познакомился с сайтом Diabet-Med. Сразу же перешел на рекомендованную низко-углеводную диету. Если продолжать кушать продукты, перегруженные углеводами, то нечего и мечтать взять диабет под контроль. Благодарю Вас за проделанную работу, которая реально помогает менять образ жизни. Несколько лет назад у меня диагностировали диабет 2-го типа. В середине 2014 года начал замерять уровень глюкозы в крови. Сейчас, Пока не стал снижать его дальше, памятуя о рекомендации не делать резкого снижения сахара, если до этого длительное время он был высоким. Причина диабета 2 типа — организм плохо переносит углеводы, которые вы потребляете в пищу. Собственно, нет никаких проблем снизить сахар до нормы — все определяется личным самоконтролем при следовании низко-углеводной диете. Диета с ограничением углеводов в рационе быстро и мощно понижает сахар в крови. Но все же многим диабетикам ее оказывается не достаточно, чтобы поддерживать сахар в крови в норме, как у здоровых людей. В таком случае, рекомендуется сочетать диету с физической активностью. При диабете 2 типа нужно интенсивно выполнять лечебные мероприятия, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу. Благодаря этому, процесс “выгорания” ее бета-клеток затормозится. Лечить диабет 2 типа инъекциями инсулина приходится только в редких тяжелых случаях, не более 5-10% больных. Что нужно делать: Сахар после еды должен быть, как у здоровых людей — не выше 5,2-6,0 ммоль/л. Все мероприятия направлены на то, чтобы улучшить чувствительность клеток к действию инсулина, т. Этого реально достигнуть с помощью низко-углеводной диеты. Показатели глюкозы натощак перед приемами пищи — менее важные. Сахар после еды должен быть, как у здоровых людей — не выше 5,2-6,0 ммоль/л. Этого реально достигнуть с помощью низко-углеводной диеты. Показатели глюкозы натощак перед приемами пищи — менее важные. Самое главное и первое, что нужно сделать, — проверить глюкометр на точность. Никакое лечение диабета не поможет, даже самое дорогое и модное. Самое главное и первое, что нужно сделать, — проверить глюкометр на точность. Никакое лечение диабета не поможет, даже самое дорогое и модное. Низко-углеводная диета позволяет обходиться минимальными дозами инсулина. Она обеспечивает самый лучший контроль сахара в крови. Если больной диабетом колет инсулин, то это не значит, что ему можно есть все, что угодно. Низко-углеводная диета позволяет обходиться минимальными дозами инсулина. Она обеспечивает самый лучший контроль сахара в крови. Если больной диабетом колет инсулин, то это не значит, что ему можно есть все, что угодно. Инсулинорезистентность — плохая (сниженная) чувствительность клеток к действию инсулина. Прочитайте, как взять ее под контроль, иначе не сможете эффективно лечиться. Инсулинорезистентность — плохая (сниженная) чувствительность клеток к действию инсулина. Прочитайте, как взять ее под контроль, иначе не сможете эффективно лечиться. Смело ешьте мясо, яйца, сливочное масло, кожицу птицы и другие вкусные блюда. Эти продукты нормализуют сахар в крови при диабете. Они повышают не “плохой”, а “хороший” холестерин в крови, который защищает сосуды. Смело ешьте мясо, яйца, сливочное масло, кожицу птицы и другие вкусные блюда. Эти продукты нормализуют сахар в крови при диабете. Они повышают не “плохой”, а “хороший” холестерин в крови, который защищает сосуды. Смело ешьте красное мясо, куриные яйца, сливочное масло и другие вкусные продукты. Они повышают не “плохой”, а “хороший” холестерин в крови, который защищает сосуды. Это и есть настоящая профилактика инфаркта и инсульта, а не ограничение жиров в рационе. Смело ешьте красное мясо, куриные яйца, сливочное масло и другие вкусные продукты. Они повышают не “плохой”, а “хороший” холестерин в крови, который защищает сосуды. Лишь частые измерения сахара помогут вам узнать, какие методы лечения диабета реально помогают. Лишь частые измерения сахара помогут вам узнать, какие методы лечения диабета реально помогают. Это и есть настоящая профилактика инфаркта и инсульта, а не ограничение жиров в рационе. Все “авторитетные” источники информации часто обманывают больных диабетом для извлечения финансовой выгоды. Все “авторитетные” источники информации часто обманывают больных диабетом для извлечения финансовой выгоды. Не принимайте таблетки — производные сульфонилмочевины. Проверьте, относятся ли таблетки от диабета, которые вам назначили, к классу производных сульфонилмочевины.

Next

Лечение катаракты, катаракта операция

Диабет и зрение лечение

Родился г. г. закончил «НижГМА» Федерального агенства по здравоохранению и. Сахарный диабет - тяжелое заболевание, часто приводящее к инвалидности и смерти. Его лечение является одной из приоритетных задач современной мировой медицины. Согласно World Health Organization (Всемирная Организация Здравоохранения) 3% населения земного шара имеет сахарный диабет и налицо отчетливая динамика увеличения распространения заболевания. В настоящее время общее количество больных сахарным диабетом в мире превысило 100 млн. человек, ежегодно их число увеличивается на 5-7% и удваивается каждые 12-15 лет. Число больных сахарным диабетом в России приближается к 10 млн. Диабетическая ретинопатия (Диабет глаза) – специфичное позднее сосудистое осложнение сахарного диабета – является основной причиной слепоты среди лиц трудоспособного возраста в развитых странах. Слепота у больных сахарным диабетом наступает в 25 раз чаще, чем в общей популяции (ВОЗ, 1987). Она составляет 80-90% от всей инвалидности по зрению, обусловленной сахарным диабетом (Kohner E. Патологические изменения на глазном дне при диабетической ретинопатии в большинстве случаев возникают через 5-10 лет от начала заболевания и отмечаются в 97,5% случаев всех диабетических больных. Наиболее тяжелой формой поражения является пролиферативная диабетическая ретинопатия (ПДР), приводящая, как правило, к инвалидизации. По данным ряда авторов пролиферативная ретинопатия глаз развивается более чем у 40% больных. Ретинальные сосудистые осложнения проявляются как у больных с инсулинозависимым, так и инсулиннезависимым сахарным диабетом. Возникновение внутриглазных кровоизлияний сопровождается появлением перед глазом пелены и плавающих темных пятен, которые обычно через некоторое время бесследно исчезают. В большинстве случаев внутриглазные кровоизлияния приводят к быстрой и полной потере зрения (рис. 2) в результате образования в стекловидном теле витреретинальных тяжей с последующей тракционной отслойкой сетчатки глаза. строение глаза), ответственных за чтение и способность видеть мелкие предметы, также может вызывать ощущение пелены перед глазом (рис. Характерно появление затруднений при выполнении работы на близком расстоянии или чтении. Большинство больных при длительности заболевания свыше 10 лет имеют те или иные признаки поражения глаза при сахарном диабете. Тщательный контроль уровня глюкозы в крови, соблюдение необходимой диеты и ведение здорового образа жизни позволяют уменьшить, но не исключают риск слепоты от глазных осложнений диабета. Факторы риска развития диабетической ретинопатии: При неожиданном снижении остроты зрения или появлении у больных диабетом каких-либо других жалоб на зрение, обследование должно быть проведено немедленно, вне зависимости от сроков очередного визита к офтальмологу. Она проста и удобна в практическом применении, и вместе с тем, в ней четко определены степени ретинопатии, стадийность процесса диабетического поражения сетчатки. В настоящее время в большинстве европейских стран используется классификация, предложенная Е. Очень важно, что, пользуясь этой классификацией, можно достаточно точно установить, когда, на каком этапе диабетического поражения сетчатки, нужно проводить лазерную коагуляцию сетчатки. Согласно этой классификации выделяются три основные формы (стадии) ретинопатии. Непролиферативная диабетическая ретинопатия глаз характеризуется наличием в сетчатке патологических изменении в виде микроаневризм, кровоизлияний, отека сетчатки, экссудативных очагов. Кровоизлияния имеют вид небольших точек или пятен округлой формы, темного цвета, локализуются в центральной зоне глазного дна или по ходу крупных вен в глубоких слоях сетчатки. Также возникают кровоизлияния штрихообразного вида. Твердые и мягкие экссудаты локализуются, в основном, в центральной части глазного дна и имеют желтый или белый цвет, четкие или расплывчатые границы. Важным элементом непролиферативной диабетической ретинопатии является отек сетчатки, локализующийся в центральной (макулярной) области или по ходу крупных сосудов. Препролиферативная диабетическая ретинопатия характеризуется появлением венозных (выраженное расширение и неравномерность калибра вен, их четкообразность и извитость, сосудистые петли) и интраретинальных микрососудистых аномалий (ИРМА), большим количеством твердых и ватообразных экссудатов, множеством крупных ретинальных геморрагий. Выраженность этих изменений напрямую связана с риском развития пролиферации. Пролиферативная ретинопатия сетчатки характеризуется двумя видами пролиферации – сосудистой и фиброзной. Пролиферация, как правило, формируется в области диска зрительного нерва (ДЗН) или по ходу сосудистых аркад, но может располагаться в любых других участках глазного дна. Новообразованные сосуды растут по задней поверхности стекловидного тела. Несостоятельность стенки новообразованных сосудов и их тракция ведет к частым геморрагиям, как преретинальным, так и к кровоизлияниям в стекловидное тело. Рецидивирующие кровоизлияния, происходящие вследствие прогрессирования задней отслойки стекловидного тела, и пролиферация глиальных клеток ведут к образованию витреоретинальных тракций, которые могут вызвать отслойку сетчатки. Пролиферативная диабетическая ретинопатия по такому сценарию может развиваться с различной скоростью - от 3-4 месяцев до нескольких лет. Но, как правило, процесс самостоятельно не останавливается. Острота зрения на этой стадии не отражает тяжести процесса, происходящего на глазном дне. Довольно часто пациенты, обращающиеся по поводу ухудшения зрения на одном глазу, не подозревают о более тяжелой стадии ретинопатии сетчатки на другом глазу. Патологические изменения идут параллельно в обоих глазах, один глаз лишь несколько опережает другой по клиническим проявлениям. Степень выраженности фиброза (и витреоретинальных тракций) имеет большое значение для наблюдения за развитием процесса и решения вопроса о целесообразности проведении хирургического лечения лазеркоагуляции сетчатки. Истинная диабетическая катаракта встречается чаше у детей и молодых людей, чем у пожилых, чаще у женщин, чем у мужчин, и, как правило, бывает двусторонней. В отличие от возрастной, диабетическая катаракта, прогрессирует очень быстро и может развиться в течение 2–3 месяцев, нескольких дней и даже часов (при диабетическом кризе). В диагностике диабетической катаракты большое значение имеет биомикроскопия, позволяющая выявить хлопьевидные беловатые помутнения в самых поверхностных субэпителиальных слоях хрусталика, помутнения под задней капсулой, субкапсулярные вакуоли в виде темных, оптически пустых, круглых или овальных зон. Однако в отличие от слепоты при ретинопатии слепота при диабетической катаракте поддается хирургическому лечению. Неоваскулярная глаукома – это вторичная глаукома, обусловленная пролиферацией новообразованных сосудов и фиброзной ткани в углу передней камеры и на радужке. В ходе своего развития эта фиброваскулярная мембрана сокращается, что приводит к формированию больших по протяженности гониосинехий и к некупируемому повышению внутриглазного давления. Вторичная глаукома встречается относительно часто, при ее выраженном развитии плохо поддается лечению и приводит к необратимой слепоте. В процессе исследования выявляются изменения сетчатки, указывающие на наличие ретинопатии с риском прогрессирующего поражения и слепоты, свидетельствующие о вероятности неблагоприятного исхода на протяжении следующего года. На всех стадиях диабетической ретинопатии должно проводиться лечение основного заболевания, направленное на коррекцию метаболических нарушений. Согласно данным многих клинических и экспериментальных работ существует четкая корреляция между степенью компенсации гликемии и развитием диабетической ретинопатии. Завершившееся в 1993 году в США исследование влияния степени контроля метаболических нарушений у больных сахарным диабетом на развитие микрососудистых осложнений показало, что чем лучше проводился контроль гликемии, тем меньше были риск и частота развития диабетической ретинопатии. Поэтому в настоящее время основным способом профилактики диабетической ретинопатии является поддержание длительной и максимально стабильной компенсации сахарного диабета. Строгий контроль уровня гликемии и адекватная терапия сахарного диабета должны быть организованы как можно раньше от начала заболевания. Использование в лечебных или профилактических целях для оказания влияния на диабетические изменения глазного дна таких ангиопротекторов как трентал, диваскан, доксиум, дицинон, ангинин признано малоэффективным, особенно на фоне неудовлетворительной компенсации углеводного обмена. По этой причине в системе здравоохранения большинства стран со страховой организацией медицины консервативная терапия диабетической ретинопатии не проводится и общепринятыми методами лечения больных с ДР являются системное ведение диабета, лазеркоагуляция сетчатки и хирургическое лечение глазных осложнений диабета.

Next

Сахарный диабет и зрение — streetsforpeople.ru

Диабет и зрение лечение

Клуб Прощай, диабет объединяет людей с диагнозом сахарный диабет, которые приняли для. - Безусловно, лазерная коррекция зрения эффективна, тем более, что сейчас есть современные щадящие технологии. А вот, кому подходит коррекция зрения, нужно разбираться индивидуально. Основные показания к процедуре – это близорукость и астигматизм. Но кроме показаний существуют и противопоказания, поэтому каждого пациента необходимо тщательно обследовать. Проводить лазерную коррекцию зрения лучше всего после 21 года, когда закончится рост глаза. В результате лазерной коррекции зрения мы можем получить осложнение на роговице и тем самым зрение только ухудшить, а не улучшить. Далее лазерная коррекция зрения возможна в любом возрасте. - Псориаз – это аутоиммунная системная проблема, которая связана не только с заболеванием кожи, а с заболеванием всей соединительной ткани. Поэтому в международных рекомендациях прописано, что псориаз является одним из противопоказаний. – Нецелесообразно оперировать в период беременности и грудного вскармливания, поскольку в этот момент в организме женщины происходит гормональная перестройка. Многие мои коллеги исправили зрение с помощью лазерной коррекции зрения. Офтальмологи советуют делать лазерную коррекцию уже тогда, когда завершится период кормления грудью. Просто любая операция имеет противопоказания, а значит, делать ее можно далеко не каждому. - Если по каким-либо причинам лазерная коррекция невозможна, то есть другие технологии, которые при отсутствии противопоказаний могут быть применены. Например, возможна замена своего собственного хрусталика на искусственный с рефракционной целью. Этот метод применяется для коррекции зрения у пациентов с высокой степенью близорукости. - Контактные линзы невозможно носить долгое время без вреда для здоровья, даже если соблюдаются правила их ношения. Я как хирург очень часто вижу неблагоприятные последствия их применения. Если уж и использовать, то только однодневные линзы. К примеру, занимается человек спортом, надел на время тренировки линзы, а после – снял их. - Это извечный дискуссионный вопрос, который находится на стыке офтальмологии и акушерства и гинекологии. Несколько лет назад мы вместе с Институтом материнства и младенчества проводили на эту тему исследования. По нашему мнению, если беременность течет хорошо, роды планируются неосложненные, то при любой степени близорукости и астигматизма роды можно разрешить естественным путем. Показания к Кесареву сечению все-таки должен определять акушер-гинеколог. – Увы, "синдром сухого глаза" достаточно распространенная, мировая проблема. Давать советы и рекомендации возможно только после точной диагностики. В "Микрохирургии глаза" есть специальное диагностическое оборудование, которое даёт развернутую картину осмолярности слезной жидкости и помогает составить правильный план лечения. - Можно обратиться в поликлинику по месту жительства на прием к детскому офтальмологу, а можно записаться в наши отделения охраны детского зрения или в представительства Центра. В этой поликлинике собраны лучшие технологии диагностики и лечения зрения. - Витамины влияют на все системы организма, поэтому нет такого средства, как «витамины для глаз». В этом году мы также открыли первую в России специализированную глазную поликлинику для детей. Как правило, препараты с таким названием содержат комплекс микроэлементов, полезных для соединительной ткани. На глаза они действуют опосредовано, укрепляя ткани и улучшая проводимость зрительного импульса, что, безусловно, важно. Но строение глаза и рефракцию мы витаминами изменить не можем. Тем не менее, в комплексном лечении, помимо всего прочего, детские офтальмологи назначают своим пациентам и витамины тоже. Поэтому нужно искать подход к ребенку, поощрять его и мотивировать носить оптику. Альтернативные методы коррекции зрения, такие как контактные линзы и лазерная коррекция зрения показаны в гораздо более старшем возрасте. - На сегодняшний день нет никаких эффективных капель, способствующих улучшению прозрачности хрусталика или регрессу катаракты. Если возникло помутнение, то избежать операции, к сожалению, нельзя. Вопрос только в том, когда именно её нужно планировать и выполнять. Это все определяется в ходе диагностического обследования. - Действительно, современные технологии позволили перевести лечение катаракты в разряд хирургии «одного дня». На сегодняшний день существует оборудование, позволяющее проводить персонифицированные, «безножевые» операции. Он исключает погрешности хирурга, даже самого опытного, помогает минимизировать осложнения во время и после хирургии, сокращает ее продолжительность, а главное, дает возможность добиться максимально высокого качества зрения. - Изменения на глазном дне зависят от течения заболевания. Чем стабильнее будет уровень сахара, показатели артериального давления и холестерина, тем дольше осложнения сахарного диабета не дадут о себе знать. Но если вы уже используете инсулин, то вам гораздо чаще нужно проходить осмотр у офтальмолога. В настоящее время в городе действует программа скрининга, когда эндокринологи напрямую направляют своих пациентов в Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» на диагностическое обследование. За направлением вам нужно обратиться к своему эндокринологу. На приеме мы уже сможем определить, есть ли у вас какие-то изменения со стороны глаз или нет. - Существует несколько разновидностей дистрофии сетчатки. Сегодня лечением этого заболевания на высоком профессиональном уровне занимаются витреоретинальные и лазерные хирурги. Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно смотреть результаты диагностики вашего зрения. Вы можете пройти углубленное обследование в нашем Центре. - Диагноз «отслойка сетчатки» - это неотложное состояние, при котором оперативное вмешательство требуется в ближайшее время. Из консервативных способов можно посоветовать жесткие контактные линзы, которые могут улучшить зрение. В настоящий момент в отделении витреоретинальной хирургии нашего Центра есть самое современное оборудование и инструментарий, позволяющий проводить женщинам операции на глазном дне с местным обезболиванием даже на поздних сроках беременности. Проблему также возможно решить и оперативным путем. Для этого наши офтальмологи используют рад технологий, одна из них - имплантация интрастромальных роговичных колец, которая исправляет астигматизм и повышает остроту зрения. Все зависит от того, какой степени кератоконус у конкретного пациента, и какой коррекции он требует, хирургической или консервативной.

Next

Cахарный диабет 2 типа - Зрение и сахарный диабет (диабетическая ретинопатия)

Диабет и зрение лечение

Сахарный диабет, типы и , признаки, симптомы, лечение Диабетикам необходимо более внимательно относиться к своему здоровью и регулярно контролировать уровень сахара в крови, так как любые неверные действия могут спровоцировать развитие серьезных осложнений, в числе которых находится и ретинопатия. Это состояние характеризуется частичной или полной потерей зрения, «смазанностью» видимой картинки или появлением перед глазами пелены. Однако с вопросом о том, что делать, если падает зрение при сахарном диабете, многие диабетики не спешат обращаться к врачу и пытаются решить свою проблему самостоятельно. Но делать так категорически нельзя, так как самодеятельность в данном случае может привести к еще большему ухудшению зрения. Сахарный диабет представляет собой системное заболевание, при котором уровень сахара в крови практически постоянно находится на верхних границах нормы. Это негативным образом сказывается на сосудистой системе – стенки сосудов и капилляров становятся тонкими, теряют свою эластичность и часто повреждаются. На фоне этого нарушается кровообращение, благодаря которому в клетки и ткани организма поступают питательные вещества. В результате сосудистых нарушений и появляются проблемы с органами зрения, так как они тоже питаются от кровотока. При этом в структурах глаза (сетчатке, стекловидном теле, зрительных нервах, глазном дне и т.д.) возникают дистрофические процессы, которые и влекут за собой снижение зрения. Но следует отметить, что незначительное снижение зрения может наблюдаться у больного периодически и именно в тот момент, когда происходит резкое повышение уровня сахара в крови. В данном случае, чтобы нормализовать свое состояние, необходимо провести мероприятия, которые позволят снизить уровень глюкозы в крови. Деформация и дистрофия глазных органов при сахарном диабете происходит очень медленно, поэтому на начальных стадиях развития данных процессов больной и сам не замечает у себя существенных изменений в зрительном восприятии. Это первые симптомы, которые свидетельствуют о том, что патология уже начала активно прогрессировать и пришло время заниматься ее лечением. Но зачастую многие диабетики не придают значения данным изменениям в зрительном восприятии и не предпринимают никаких мер. Зрение постепенно падает, от перенапряжения глазных мышц появляются головные боли, возникают рези в глазах и ощущение сухости. И именно на этом этапе больные чаще всего идут к врачу и проходят обследование, которое позволяет выявить развитие ретинопатии. Необходимо отметить, что чаще всего проблемы со зрением возникают у тех людей, которые болеют сахарным диабетом на протяжении долгих лет (20 лет и более). Но в медицинской практике неоднократно были случаи, когда постановка диагноза «сахарный диабет» происходит уже на фоне плохого зрения. Сетчатка глаза представляет собой целый комплекс специализированных клеток, которые выполняют очень важную функцию. Именно они превращают свет, проходящий через хрусталик, в картинку. Далее в работу подключается оптический нерв, который передает зрительную информацию к головному мозгу. Когда кровообращение глазных органов нарушается, они начинают меньше получать питательных веществ, из-за чего наблюдается постепенное снижение функций сетчатки и оптического нерва, в результате чего и начинает развиваться диабетическая ретинопатия. В данном случае снижение остроты зрения происходит в результате повышения внутриглазного давления, повреждения капилляров и нервных окончаний. Такое состояние в медицине именуется как микроангиопатия, которая также возникает при патологиях почек. В том случае, когда заболевание поражает крупные сосуды, то речь идет уже о макроангиопатии, которая включает в себя также такие патологические состояния, как инфаркт миокарда и инсульт. И многочисленные исследования неоднократно доказывали связь между сахарным диабетом и развитием микроангиопатии, поэтому единственным решением в лечении этого недуга является нормализация уровня сахара в крови. Если этого не делать, ретинопатия будет только прогрессировать. Большинство пациентов часто задаются вопросом: как же уберечь свое зрение при СД? Достаточно регулярно посещать офтальмолога и следовать всем его рекомендациям, а также регулярно проводить мероприятия по контролю за уровнем сахара в крови. Данное состояние характеризуется повреждением мелких капилляров глазного дна и изменением лимба. Особенность его в том, что оно никак себя не проявляет. И чтобы предотвратить переход фоновой ретинопатии в другие формы заболевания, необходимо постоянно контролировать уровень сахара в крови. Именно на этой стадии ретинопатии, как правило, отмечается резкое снижение зрения у диабетика. Это состояние характеризуется недостаточным поступлением кислорода в сосуды, питающие глазные органы, в результате чего на задней поверхности глазного дна начинают формироваться новые сосуды, приводящие к его деформации. В результате всех вышеописанных процессов начинает развиваться катаракта, которая характеризуется потемнением хрусталика, когда при нормальном состоянии он имеет прозрачный вид. Когда хрусталик темнеет, способность фокусировать картинку и различать предметы снижается, в результате чего человек практически полностью теряет свое зрение. Следует отметить, что у диабетиков катаракта выявляется гораздо чаще, чем у здоровых людей, и проявляет она себя такими симптомами, как затуманенность изображения и безликовость зрения. Лечение катаракты медикаментозным путем не проводится, так как оно не дает никаких результатов. Чтобы восстановить зрение, требуется проведение хирургического вмешательства, в ходе которого осуществляется замена плохого хрусталика имплантатом. Но и после этого больному придется постоянно носить либо очки, либо контактные линзы. Нередко при осложненном течении ретинопатии у диабетиков выявление глазного кровоизлияния. Передняя камера глаза заполняется кровью, что влечет за собой увеличение нагрузки на глазные органы и резкое снижение зрения на протяжении нескольких дней. Если кровоизлияние сильное и кровью заполнилась вся задняя камера глаза, нужно незамедлительно обратиться к врачу, так как имеются высокие риски полной потери зрения. При развитии ретинопатии у диабетика все лечебные мероприятия начинаются с корректировки питания и повышения метаболизма. С этой целью могут быть прописаны специальные препараты, которые необходимо принимать строго по схеме, выписанной врачом. Помимо этого, пациентам нужно постоянно контролировать уровень сахара в крови, принимать сахаропонижающие препараты и осуществлять постановки инсулиновых инъекций. Но следует отметить, что все эти мероприятия эффективны только на начальных этапах развития ретинопатии. Если у пациента уже отмечаются значительные нарушения зрения, то консервативные методы не применяются, так как они не дают никакого результата. В данном случае очень хороший лечебный результат дает лазерная коагуляция сетчатки, которая проводится с применением местных обезболивающих препаратов. В зависимости от степени нарушения кровообращения и сосудов, потребность в проведении лазерной коагуляции может возникнуть повторно. Кроме того, витрэктомия часто применяется в тех ситуациях, когда восстановить работу органов зрения не является возможным при помощи других методов лечения. Проводится данная процедура только с применением общего наркоза. Следует понимать, что если течение сахарного диабета проявляется нарушением зрения, то не нужно тянуть время. Само по себе это состояние не пройдет, в дальнейшем зрение будет только ухудшаться. Поэтому очень важно своевременно обратиться к врачу и обследовать глазное дно. Единственным верным решением в данной ситуации является соблюдение всех рекомендаций лечащего врача, поддержания здорового образа жизни и постоянный контроль над развитием диабета.

Next

Сахарный диабет как причина слепоты

Диабет и зрение лечение

Сахарный диабет – это эндокринное заболевание характеризующееся нарушением обменных процессов организма. Одно из его осложнений – это диабетическая ретинопатия поражение сетчатки глаза. Распространенность диабетической ретинопатии составляет % от числа. Вряд ли вы, уважаемый посетитель, попали сюда случайно. Скорее всего, слово диабет страшным приговором вошло в вашу жизнь совсем недавно. » — заявляет спортивный физиолог, основатель клуба «Прощай, диабет» Борис Степанович Жерлыгин. Перспектива провести остаток дней на лекарствах, с риском потерять зрение, конечности и другие органы, вгонит в уныние даже завзятого оптимиста. Благодаря разработанной им уникальной методике, сотни людей, обреченных официальной медициной на медленное угасание, превозмогли злой недуг и вернулись к нормальной жизни — жизни без таблеток, уколов и страха перед будущим. Много лет наша газета наблюдает за деятельностью подмосковного клуба "Прощай, диабет! " и его руководителя — спортивного физиолога Бориса Жерлыгина. Зато они прекрасно знают, что «диабет неизлечим» и послушно глотают таблетки. Если хотите глотать — глотайте и покиньте этот сайт. Он создал методику оздоровления при диабете 2-го типа. Ждите перехода на инсулин, потери зрения и ампутации стопы или ноги. С ее помощью сотни людей нормализовали уровень сахара в крови, вернулись к полноценной жизни.

Next

Чем опасен диабет и как вернуть зрение за 1 день

Диабет и зрение лечение

Что такое сахарный диабет причины, признаки и симптомы. Диабет и типа – в чем отличия? Зрение — это одно из чувств, с помощью которого человек видит и воспринимает окружающий мир. Острое зрение, данное природой с рождения, может со временем падать. Виной тому может быть возраст, заболевания, нехватка важных элементов в организме, работа, связанная с напряжением зрения. Вращение глазными яблоками по часовой стрелке и обратно способствуют притоку крови, приводят глазные мышцы в тонус. На оконное стекло нужно наклеить небольшой кусочек бумаги. Если глаза начинают болеть из-за долговременного напряжения зрения, нужно широко раскрыть их, затем очень крепко зажмуриться. Это упражнение поможет снять напряжение и улучшить концентрацию зрения. Нужно сесть или встать у окна так, чтобы бумага оказалась на уровне глаз. Далее нужно попеременно смотреть на кусочек бумаги и на предметы, которые находятся за окном далеко на улице. Расстояние от окна до человека не должно быть менее метра. Еще одно упражнение, с помощью которого улучшается кровообращение и укрепляются глазные мышцы. Стоя сделать медленный глубокий вдох, задержать воздух, затем наклониться вперед и медленно выпустить воздух из легких, сложив губы трубочкой. Это упражнение позволяет насытить кровеносные сосуды органов зрения кислородом. Отвар крапивы Обычная молодая крапива весьма полезна для улучшения зрения. Также полезен отвар, который готовится как из свежесрезанного растения, так и из сухого сырья. Нужно глазами рисовать на стенке геометрические фигуры, при этом активно двигая глазными яблоками. Единственное, что нужно учитывать — больше полезных веществ содержится в молодых, еще не вступивших в фазу цветения растениях. После 20 секунд тренировки желательно закрывать глаза, давая мышцам расслабиться. С открытыми глазами сделать глубокий вдох, задержав максимально дыхание. Одна столовая ложка сухого или измельченного растения заваривается 200 граммами кипятка и настаивается несколько часов. Это оптимальная доза лекарства, которую нужно выпить за весь день. Смола сливового дерева и мед Для приготовления этого средства нужно несколько горошин смолы и чайная ложка меда. Ингредиенты нужно растворить в стакане теплой воды и принимать по 3 столовые ложки в день. Остатки лекарства можно хранить в холодильнике не более 4 дней, потом готовить свежее средство. Алое в восстановлении зоркости Для рецепта нужно взять 200 грамм свежих листьев алоэ. Их нужно аккуратно сорвать с растения, сложить в емкость, которая не пропускает свет и поместить на 14 дней в холодильник. Затем нужно достать отлежавшиеся листья, измельчить их до получения однородной массы, смешать с 200 граммами натурального меда и 200 граммами Кагора. Полученную массу переложить в банку и поставить в холодильник. Принимают лекарство для улучшения зрения утром, натощак, по 20 грамм, запивая кипяченой подогретой водой. Пустырник в борьбе за остроту зрения Эта трава помогает сохранить и восстановить зрение. Для приготовления отвара нужно взять 1 чайную ложку сухой травы и залить ее 150 граммами кипятка. Настоять в течении 3 часов и принимать по 20 грамм 3 раза в день. Это средство для восстановления зрения невероятно полезно для всего организма. Пол стакана напитка в день восполнят нехватку витаминов, укрепят иммунитет, улучшат зрение. Важно знать, что для лучшего эффекта нужно ежедневно готовить свежий сок. Черника Ягоды черники содержат большое количество калия, кальция, магния. Крайне полезен натуральный сок и отвары из ягод и листьев этого растения. Отвар из капусты Для профилактики снижения зрения можно использовать вареную капусту, особенно полезны сорта, листья которых окрашены в зеленый цвет. Несколько крупных листьев нужно промыть, крупно нарезать и поставить вариться на маленький огонь. Есть овощ нужно несколько раз в день, запивая отваром. Солить или приправлять капусту специями не рекомендуется. Сок чистотела Сок этого растения помогает восстановить зрительные функции при гемеролопии или куриной слепоте. Готовится сок следующим образом: корни, стебли и листья растения хорошенько промываются под проточной водой, подсушиваются на свежем воздухе и пропускаются через мясорубку или измельчаются с помощью блендера. Далее нужно отжать сок у перемолотого сырья с помощью марли и на несколько дней поместить в холодильник, для отстаивания. В первый день — по 1 капле, второй — по 2 капли, третий — по 3 капли. Последующие 15 дней нужно уменьшать дозу на одну каплю. Одуванчик с медом Для приготовления компресса нужно взять листья одуванчика вместе с корнем. Несколько растений нужно измельчить кашицу и смешать с одной столовой ложкой меда. Полученную массу нужно завернуть в белую ткань и приложить к глазам. После процедуры желательно обработать область глаз, на которых лежала ткань, молочной сывороткой. Мята с медом Для приготовления смеси нужно взять 50 грамм листьев мяты, лист алоэ, 10 грамм меда. Все ингредиенты мелко перемолоть, развести кипяченой водой до кашицеобразного состояния. Мята оказывает тонизирующее и освежающее воздействие на органы зрения, улучшает приток крови. Теплый компресс Теплый компресс также благотворно влияет на зрение. Компрессы из очанки Для приготовления настоя из очанки нужно взять 2 столовые ложки сушеной или свежей измельченной травы и залить их 100 граммами кипятка. Ватные тампоны нужно смочить в отваре, немного отжать и приложить к глазам. Нужно намочить небольшое полотенце в горячей воде и положить на глаза на 15 минут. Если следовать рецептам народной медицины, то можно в течении короткого времени восстановить упавшее зрение. Также важна профилактика, которая поможет сохранить остроту зрения на долгие годы.

Next

Диабет симптомите, диагностиката и лечението.

Диабет и зрение лечение

Др Василев, ендокринолог, разказва за болестта! Какви са причините за развитие на диабет тип ? Първият фактор е наследствената обремененост. Вторият основен фактор е затлъстяването. Вторичните фактори, които допринасят за затлъстяването, също играят определена роля. Сахарный диабет — группа заболеваний, при которых уровень глюкозы в крови у человека повышен, по сравнению со здоровыми людьми. Основные симптомы — повышенная жажда, частые позывы к мочеиспусканию, утомляемость и грибковые инфекции, которые не получается вылечить. Может быть необъяснимое похудение, падение зрения, ослабление памяти и другие проблемы, которые часто списывают на «естественные» возрастные изменения, вместо того, чтобы лечить. Диабет — тяжелое хроническое нарушение обмена веществ. Если его не контролировать или лечить неправильно, то больной становится инвалидом или умирает преждевременно. Основные осложнения — сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, язвы и гангрена на ногах, падение зрения, диабетическая кома. Сахарный диабет 2 типа встречается во много раз чаще, чем тяжелый инсулин-зависимый диабет 1 типа. Диабет развивается из-за того, что поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина, или клетки организма теряют чувствительность к его действию. К счастью, диабет 2 типа сравнительно легко контролировать. Перечислим три основные разновидности этого заболевания: Тяжелое заболевание, при котором бета-клетки поджелудочной железы теряют способность вырабатывать инсулин. Спусковым крючком часто служит перенесенная вирусная инфекция. Их ошибочно атакует иммунная система, принимая за опасных чужаков. Заболевание, при котором инсулина в крови достаточно или даже слишком много, но клетки слабо реагируют на него. Эту разновидность называют инсулин-независимый диабет. Развивается обычно в среднем и пожилом возрасте, но изредка бывает и у молодежи. Причины — избыточный вес и отсутствие физической активности. Если диабет 2 типа лечить неправильно или вообще не лечить, то с годами он может перейти в тяжелый диабет 1 типа. В таком случае, в организме будет дефицит инсулина. Большинство пациентов умирают от инфаркта или инсульта, прежде чем у них ослабевает поджелудочная железа. Это заболевание нужно старательно контролировать, чтобы плод не рос слишком крупным и роды прошли нормально. Доказано, что уколы инсулина во время беременности не вредят развитию ребенка. Обычно показатели глюкозы в крови нормализуются после родов, однако на будущее для женщины сохраняется риск диабета 2 типа. Методы профилактики и лечения — здоровое питание, занятия физкультурой, отказ от курения. Если диабет 1 или 2 типа уже развился, то нужно регулярно измерять свое артериальное давление и проверять, в каком состоянии ваши ноги. При диабете 1 типа необходимо ежедневно колоть инсулин, иначе больной погибнет. Диабет 2 типа чаще всего удается хорошо контролировать без инсулина. Таблетки от диабета и уколы инсулина могут чрезмерно понижать сахар в крови. Она вызывает острые симптомы, обморок и даже летальный исход. Com все, что нужно, об эффективном и безопасном лечении диабета с помощью диеты, таблеток, физкультуры и инсулина. Информация, которую получают здесь больные, продлевает их долголетие, защищает от осложнений и дает возможность жить полной жизнью. Здесь и далее на сайте, если написано «сахар», то имеется в виду «глюкоза в плазме крови». Если не проводится лечение диабета или больной не выполняет рекомендации врача, то развиваются острые или хронические сосудистые осложнения. Сахарный диабет 1 типа — это тяжелое нарушение обмена веществ, которое возникает из-за дефицита инсулина в организме. Поджелудочная железа теряет способность вырабатывать инсулин. В результате этого, клетки не могут усваивать глюкозу из крови. У больного поджелудочная железа вырабатывает достаточно инсулина или даже с избытком. Но чувствительность тканей к его действию понижена. При диабете 1 типа необходимо колоть инсулин, иначе человек быстро погибнет. При диабете 2 типа в большинстве случаев можно обойтись без ежедневных уколов. Устранить ее помогает низко-углеводная диета и физическая активность. Причина диабета 2 типа называется инсулинорезистентность, т. В то же время, традиционная «сбалансированная» диета, перегруженная углеводами, лишь усугубляет проблему. Больным диабетом 2 типа нравится, что можно держать нормальный сахар в крови, не испытывая чувства голода. Существуют также лекарства, которые повышают чувствительность клеток к инсулину. При лечении сахарного диабета 1 типа на первый план вместе с низко-углеводной диетой выходят уколы инсулина. Нужно колоть продленный инсулин на ночь и по утрам, а также быстрый инсулин перед каждым приемом пищи. Ежедневные уколы инсулина не отменяют необходимость соблюдать низко-углеводную диету. Правильная диета и инсулин вместе необходимы для успешного контроля диабета 1 типа, как “инь” и “ян”. Если питаться по традиционной «сбалансированной» диете при диабете 1 типа, то даже самый тщательный расчет дозировок инсулина не сможет избавить вас от скачков сахара в крови. Каждый больной хорошо знает это, потому что испытывает на собственной шкуре. Скачки сахара в крови ухудшают самочувствие, повышают риск гипогликемии и неотвратимо приводят к развитию осложнений диабета. Перейдите на низко-углеводную диету при диабете 1 типа — и вы быстро убедитесь, что: Cахар в крови у здоровых худощавых людей все время находится в диапазоне 4,0-5,2 ммоль/л. При диабете 1 типа поддерживать сахар на таком же уровне — это реальная цель. Хотя, конечно, придется изрядно постараться, чтобы ее достигнуть. Не поленитесь изучить и применять методы точного расчета дозировок инсулина. От тщательного соблюдения режима вы получите огромную выгоду — долгую, здоровую, полноценную жизнь, не испорченную осложнениями. Это касается тех больных, кто хочет прожить до глубокой старости без осложнений, сохранив здоровье, трудоспособность и острый ум. При диабете 1 типа осложнения на почки — один из острых вопросов. Смерть от почечной недостаточности — это худший возможный исход диабета. Если функция почек утрачена, то проводится заместительная терапия — пересадка почки или диализ. К сожалению, с каждым годом число пациентов, которые нуждаются в донорской почке, возрастает, а количество доступных органов для трансплантации — нет. Процедуры диализа доставляют больным значительные страдания и несут огромный риск тяжелой инфекции. Смертность среди людей, которые лечатся диализом, составляет как минимум 23% в год. Цель лечения почек при диабете — отсрочить начало диализа как можно дольше, желательно до бесконечности. Физическая активность при диабете 1 типа полезна, как и всем людям. Прежде чем заниматься лечебной физкультурой, нужно изучить тему купирования гипогликемии во время физических нагрузок, в статье «Физкультура при диабете«. Некоторым категориям больных диабетом 1 типа приносит пользу прием таблеток метформина (сиофор, глюкофаж). Это люди, которые страдают ожирением и вынуждены колоть себе огромные дозы инсулина. Эффективное лечение диабета 1 или 2 типа требует много внимания и финансовых расходов. В таких ситуациях прием таблеток может помочь снизить дозировки инсулина. На одни только тест-полоски для глюкометра может понадобиться до $80 в месяц. Питание при диабете тоже стоит относительно дорого. Потому что больному нужно держаться подальше от дешевой высоко-углеводной пищи, вроде картофеля, хлеба и каши, делая упор на продукты, богатые белками и натуральными полезными жирами. Хорошая новость состоит в том, что если тщательно выполнять программу лечения диабета 2 типа или программу лечения диабета 1 типа, то вы сможете прожить такую же жизнь, как люди с нормальным обменом углеводов. Диабетик, который следит за собой, в среднем и пожилом возрасте сможет наслаждаться лучшим здоровьем, чем его сверстники. Цель лечения диабета 1 или 2 типа состоит в том, чтобы полноценно прожить 80-90 лет, а то и дольше. Чтобы долго прожить без осложнений диабета, нужно поддерживать сахар в крови, как у здоровых людей. Потому что плохое питание, сидячий образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем вместе разрушают организм сильнее, чем диабет. Ему уже почти 80 лет, из них более 60 он живет с диабетом 1 типа, с 1944 года. Подробнее читайте “Чего ожидать, когда сахар в крови придет в норму”. До настоящего времени он продолжает принимать пациентов, выступать на мероприятиях, публиковать статьи и энергично заниматься физкультурой.

Next

Диабет и зрение лечение

Поражение глаз при сахарном диабете Диабетическая ретинопатия. Сахарный диабет может.

Next